Beboerinformasjon november 2013

Strøsand

Det er satt ut strøsand ved inngangen til alle blokkene. Det anbefales at dette oppbevares inne ved postkassene slik at strøsanden ikke fryser til en solid masse ved frost.

Parkering

Alle leiligheter disponerer en parkeringsplass. De som har to eller flere biler, må parkere på en slik måte at de ikke opptar andres parkeringsplass og ikke er til hinder for snørydding.
Biler som står mellom garasjene i Stærveien, må flyttes på dagtid slik at de som brøyter kan benytte snødeponiet mellom rekkehusene.

De som disponerer en garasje, kan parkere bil nummer to, tre eller fire FORAN denne.

Det er ingen som har faste plasser i borettslaget!

Avfallsposer

Det skal finnes nye avfallsposer i sykkelbodene i blokkene. Om det er tomt for en type, kan styret kontaktes.

Rekkehusene kan kontakte styret for å få tilgang til nye poser.

Og ALLE kan hente nye poser på Rådhuset!

Annet

Fellesarealer skal ikke benyttes til lagring av bildekk, vaskemaskiner og lignende.
Til de som har lånt utstyr av borettslaget; lever dette tilbake. Kontakt styret per telefon eller e-post.

Mørketiden er snart over oss og levende lys finner veien fram til våre koselige hjem! Hold dem med selskap eller blås dem ut!!

Olsgård 2 borettslag