Beboerinformasjon april 2013

GF gjennomført, nytt styre

Da var generalforsamlingen i Olsgård 2 borettslag gjennomført og referat vil bli levert ut til beboere så snart som mulig.

Styret har fått en ny sammensetning, se her.