Varsel om generalforsamling 2013

Olsgård II borettslag
Varsel om generalforsamling

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om generalforsamling i
Olsgård II borettslag.

Dato for møte: 09. april 2013 kl. 1800

Sted: IBIS, Alkeveien 14
Inngang motsatt hjørne for Billigkjøkken

Frist for innmelding av saker: 08. mars 2013.

Sendes til:

Olsgård II Borettslag, Duevegen. 5, 9015 Tromsø

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.

Egen innkalling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen.

Med hilsen
Olsgård II borettslag

Delt ut skriftlig 20.02.2013