Beboerinformasjon februar 2013

Avløpsrør
VVS24 har nå startet arbeidet med vedlikehold av avløpsrør i blokkene, under gulvet og ut til
der hvor rørene møter de kommunale rør.
Det er viktig at VVS24 får tilgang til kjellerboden. Ved behov kan VVS24 kontaktes på tlf:
982 27 463 Trond Vidar

NB!!
Dette arbeidet medfører perioder med støy også på kveldstid. Du må IKKE slå av strømmen
til maskiner som står og går – det er noe som skal herdes. Kuttes strømmen kan det gå
skikkelig galt – belegget som er lagt i rørene kollapser – da må det graves i/under kjellergulv.

Generalforsamling 2013
Årets generalforsamling blir 09.april.

Er det andelseiere som kan tenke seg å sitte i styret, ta kontakt med Bodil Setesteinuren, Dueveien 3.