Avløpsrør

VVS24 har nå startet opp arbeidet med vedlikehold/utbedring av avløpsrør i kjeller, under gulvet og ut til der hvor rørene møter de kommunale rør.
I flg VVS24 vil de koble om til ekstra avløp slik at vi ikke skal blir berørt mens arbeidet pågår.
Beboere som har avløpsrør i sin bod må rydde slik at det er 1 m bredde fra boddør og til hjørne hvor avløpet går ned ( ikke den veggen hvor rør går ut )

Det er også viktig at VVS24 får tilgang til kjellerbod. Skal du reise bort må du ordne med at noen har nøkkel til boden – eller du kan la den stå åpen.

VVS24 kan kontaktes på tlf: 982 27 463 Trond Vidar

Til oss andre som ikke har rør i boden:
– vi må være behjelpelig med å ikke låse ytterdør og kjellerdører mens VVS24 jobber i kjelleren.

Arbeidet starter torsdag 10. januar i Duevegen 5. De beregner å bruke vel ei uke pr inngang. Neste inngang ( kjeller ) blir Duevegen 3 ca uke 4 – osv.
Til slutt tar de Stærvegen 2, uke ??

Går arbeidet greit kan de bli ferdig tidligere.

Olsgård II borettslag