Beboerinformasjon desember 2012

TV2/Canal Digital-striden

3 tilleggskanalene som TV2 eier er borte fra skjermen pga uenighet om betaling og hvor de skal ligge i kanaltilbudet – i den faste pakken eller sammen med valgfrie kanaler.
I dag betaler Canal Digital ca kr 1,50 pr mnd pr enhet for å sende disse tilleggskanalene fra TV2. Kravet fra TV2 er nå kr 8,00 pr mnd pr enhet noe som Canal Digital ikke vil akseptere.
I tillegg kommer påslaget til Canal Digital.
Blir resultatet av TV2-striden at Canal Digital/vi må betale vesentlig mer pr mnd, kan vi ikke se bort fra at vi må øke husleia fra 01. juli 2013.
Vi vil presisere at hovedkanalen TV2 alltid vil være der – det er et pålegg fra departementet.

Forsikring

Vi har vært ute og bedt om tilbud fra flere forsikringsselskap om forsikring av Olsgård II.
Vi har vurdert tilbudene vi har fått og valget falt på Gjensidige, noe som vil gi premiereduksjon for 2013.
Vi vil gjøre oppmerksom på at forsikring for ”private” garasjer fra nå av vil bli fakturert den enkelte garasjeeier.
Fra 01. januar 2013 skal du ringe 03100 tastevalg 1 dersom det oppstår skade.

Røykvarsler

01. desember er røykvarslerens dag – da skal det skiftes batteri.
Det er i de mørke ukene fremover at vi tenner mange lys for å gjøre det litt koselig rundt oss.
Men akk, det er også i denne perioden det er flest branner og vi oppfordrer derfor alle om å være ekstra forsiktig med levende lys.

Om vel 3 uker er det jul. Vi vil ønske alle ei koselig adventstid og ei riktig

GOD JUL

Olsgård II borettslag