Beboerinformasjon september 2012

Terasseolje/maling
Vi vil takke alle som i sommer har oljet/beiset verandadekke og malt gelender. Det skal så lite til for at det skal bli litt koseligere rundt oss.

Bil
Den lille gamle bilen på parkeringsplassen ved Duevegen 1 er fjernet av Viking. Utgiftene for dette belastes bilens eier – dette i flg. Viking.

Lekeplass
30. august var det rivningsdugnad av det gamle lekestativet på lekeplassen foran Duevegen 5. Takk til de som kom og gå en hjelpende hånd.
Nytt lekeapparat vil bli satt opp til våren.

Stige
Det er kjøpt nye stiger til rekkehusene.
Når feieren kommer MÅ beboere hvert i hvert rekkehus sørge for at stige settes opp.

Blomsterløk
Ønsker du å sette ned blomsterløk i høst tar du kontakt Tommy på tlf. 91168103

Sigarettsneiper og brukte snusporsjoner er noe skitt, tenk over hvor du kaster disse!!!

Olsgård II borettslag
Olsgaard2@online.no