Beboerinformasjon juni 2012

Tetting av toppverandaer
Arbeidet med tetting av toppverandaene er avsluttet. Gelendrene er hevet slik at de tilfredsstiller kravet til riktig høyde. I tillegg er det montert hatter oppe på verandasøylene og kantene på tilhørende fundamenter er slipt ned for at vatn skal renne vekk. Tilsvarende sliping skal også gjøres på fundamentene til verandaene til rekkehusene.

Verandagelender
Verandagelendrene tilhørende rekkehusene i Duevegen skal skiftes/utbedres. Nyskog fikk et akuttoppdrag som de måtte ta, men de er tilbake hos oss om ikke lenge.

Dugnad
Dugnad avholdes mandag 11. juni kl 18:00 – uke 24.

Gressklipping
Borettslaget har inngått en avtale med en ung herre slik at plenen klippes gjennom sommeren.

Terasseolje/maling
Vi må få be om at alle vedlikeholder/oljer verandadekket slik at vi unngår at de blir stygge.
NB ! verandadekket er av trykkimpregnert materiale og vil ikke råtne, men trenger stell!
Ta kontakt med styret for utdeling av terasseolje.
Vi har også maling til verandagelender. Kvit murmaling har vi også.
90799328 / Olsgaard2@online.no

Blomster
Blomsterkassene har fått nye, fine blomster. De som vil være med å plante, kontakt Tommy på tlf. 91168103

Annet
Ikke kast mat til fugler slik at måser lager fest! Ikke kast sigarettsneiper på plenen!!!

Olsgård II borettslag