Beboerinformasjon mai 2012

Parkering
Vi har fått henvendelse fra naboen angående parkering på Håpet III sine parkeringsplasser, (det er borettslaget på andre siden av Duevegen). Det er spesielt bruk av parkeringsplassen mellom Duevegen 8 og Duevegen 10 som skaper irritasjon. Besøkende til, eller beboere i vårt borettslag skal ikke benytte seg av parkeringsplasser i andre borettslag. Dette er noe vi selv har vært plaget med på parkeringsplassen mellom Stærveien 2 og Duevegen 1. Vi håper at for fremtiden vil all parkering som har tilslutning til Olsgård II borettslag vil skje på vårt eget område. Hver boenhet har EN parkeringsplass! Det er ikke ulovelig å parkere langs vegkanten.

Tetting av toppverandaer
Arbeidet med tetting av toppverandaene på blokkene går mot slutten. Alle verandaene i blokkene er konstruert på samme måte og av den grunn må vi be alle om å være forsiktig ned bruk av vann på verandaen.

Verandagelender
Verandagelendrene tilhørende rekkehusene skal skiftes/utbedres. Det vil bli montert bord som er malt med hvit grunningsmaling.

Verandadekke
Det har vært foretatt kontroll av verandadekket tilhørende rekkehusene. Denne kontrollen avdekket behov vedlikehold. Der det er nødvendig vil bord skiftes/festes. Vi må få be om at alle vedlikeholder/oljer dekket slik at vi unngår at de blir stygge. Ta kontakt med styret for utdeling av terassebeis/pensel.
NB ! verandadekket er av trykkimpregnert materiale og vil ikke råtne.

Dugnad
Dersom vær og føre tillater det, vil dugnad avholdes i uke 24. Nærmere dato vil komme.

Gressklipping
Er det noen som kan eller vet om noen som kunne tenke seg å klippe gresset i vårt borettslag? Ta i så fall kontakt med Tommy, tlf 911 68103.

Blomster
Blomsterkassene som ble satt ut i fjor, vil bli satt ut i år også. De som vil være med å plante, kontakt Tommy på tlf. 91168103

Ikke kast mat til fugler slik at måser lager fest! Ikke kast sigarettsneiper på plenen!!! 🙁

Vi vil ønske alle en riktig fin 17. mai
Olsgård II borettslag