Parkering på Håpet III borettslag sine parkeringsplasser

Heisa,

Styret i Håpet III borettslag har kontaktet Olsgård II borettslag angående parkering på Håpet III sine parkeringsplasser. Det er spesielt bruk av parkeringsplassen mellom Duveien 8 og Dueveien 10 som skaper irritasjon. Besøkende til, eller beboere i vårt borettslag skal ikke benytte seg av parkeringsplasser i andre borettslag. Dette er noe vi selv har vært plaget med på parkeringsplassen mellom Stærveien 2 og Dueveien 1.

Vi håper at for fremtiden vil all parkering som har tilslutning til Olsgård II borettslag vil skje på vårt eget område.

Hilsen Olsgård II borettslag