Varsel om generalforsamling

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om generalforsamling i
Olsgård II borettslag.

Dato for møte: 28. mars 2012 kl. 1800

Sted: Hjemmetjenestens lokale i Høyblokka

Frist for innmelding av saker: 07. mars 2012.

Sendes til:
Olsgård II Borettslag, Duevegen. 5, 9015 Tromsø

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.

Egen innkalling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen.

Papirversjon av dette dokumentet ble utdelt til alle beboere 22.02.2012

Med hilsen
Olsgård II borettslag