Nøkkelbestilling

Beboere i blokkene må fylle ut et søknadsskjema for å få ny nøkkel til sin boenheten. Søknadsskjema utleveres fra borettslagets kontor ved å kontakte en av styrets medlemmer. Utfylt skjema leveres i borettslagets postkasse i Dueveien 5. Det er kun andelseier som kan bestille nøkkel!

Nøklene produseres av et firma i Trondheim. Dette firmaet sender ikke ut nøkler om ikke styreleder har signert på søknadskjema.

En nøkkel koster per oktober 2011 kroner 175 pluss moms og frakt / oppkravsgebyr.

Nødvendig informasjon er nøkkelnummer, står på din nøkkel, din signatur hvor det står (Signatur rekviren),
og adressen nøkkelen skal sendes til. Det er kun eiere av boenhet som kan bestille nøkler.