Beboerinformasjon oktober 2011

Døråpner for blokkene

For enkelte oppleves det at lyden er svak på det nye telefondøråpneranlegget.
Du kan for egen regning kjøpe en tilleggssak med trådløs ’ding-dong’ som du kan plassere hvor du vil i leiligheta.
Denne trådløse saken kan du bestille hos:
EL-installasjon, tlf 77 61 15 11 eller 911 93 999 / geir@el-installasjon.com
Pris pr trådløs apparat er kr 1050,00 + mva
NB – du må ikke trykke på den lille knappen med 3 prikker – det kan resultere i at du bryter tale-forbindelsen til apparatet ute.

Nøkkel for blokkene

Henvend deg til styre så får du rekvisisjon.
Utfylt og signert rekvisisjon leveres borettslagets postkasse i Dueveien 5.
Nødvendig informasjon er nøkkelnummer, står på din nøkkel.
Din signatur hvor det står (Signatur rekviren) og adressen nøkkelen skal sendes til.
Det er kun andelseier som kan bestille nøkler.
Rekvisisjonen MÅ signeres av styreleder som sender den til produksjon.
Nøklene produseres av et firma i Trondheim. Dette firmaet lager ikke nøkkel dersom styreleder ikke har signert på rekvisisjonen.
En nøkkel kostet pr okt 2011 kr 175,00 pluss moms og frakt/oppkravsgebyr.

Canal Digital

Canal Digital skulle etter planen starte arbeidet med montering av de nye dekoderne, men er blitt forsinket med en uke. Installasjon vil med det bli i uke 44 og 45. Oppgradering av abonnement skjer etter at installasjon er ferdig.

Viktig: Skal du være borte uke 44 og/eller 45 må du ordne deg slik at noen har nøkkel til din leilighet – Canal Digital skal inn for å montere utstyr.
Gi beskjed til styret om hvem som har nøkkelen – hvit postkasse inne til høyre i Duev 5.

Dette utstyret som Canal Digital monterer må ikke fjernes ved flytting – skal følge leiligheten.

Søppel

Søppel som kastes i dunken skal være i plastpose som er knytt sammen. Knyter du ikke posen før du kaster den, vil ditt søppel spres utover når det blir hentet.

Fellesvask

Styret ønsker å minne alle beboere i blokkene om at felles areal er et felles ansvar. Dette skal vaskes av ukehavende. Se for øvrig ordensreglene for borettslaget.

Styret
Olsgård II