Ytterdører i blokkene

El-installasjon er i ferd med å ferdigstille oppgraderingen av ringeapparatene i blokkene. I denne oppgraderingen er det inkludert et calling-system som gjør det mulig for beboer å prate med den eller de som ringer på samt låse opp ytterdøren fra leiligheten. Det er slik at dørene etter oppgraderingen i utgangspunktet vil være låst til en hver tid. Dette betyr blant annet at postmannen vil ha problem med å komme seg inn for å levere posten. Inntil man finner en løsning på dette er det behov for at beboere i de enkelte blokkene låser opp døren om morgenen. Så, den første som går ut av døren på morgenen sørger for at døren forblir ulåst og ukehavende sørger for å låse den om kvelden. I det store og det hele ganske likt slik det skal fungere i dag.