Parkering

Det vil i nær framtid bli satt opp parkeringsskilt i borettslaget. Disse vil angi hvor man kan parkere og presisere at parkeringsplassene tilhører Olsgård II borettslag. I all hovedsak er parkeringsplassen på nordsiden av Dueveien 5 for beboere i Dueveien 5 og Dueveien 3 nord. Parkeringsplassene mellom Stærveien 2 og Dueveien 1 tilhører Stærveien 2, Dueveien 1 og resten av beboerne i Dueveien 3.