Graving på området

Canal Digital har begynt gravingen av nye kabler i forbindelse med oppgraderingen av vårt kabel-TV anlegg. Arbeidet utføres av Sønnico. Om alt går etter planen vil alle beboere ha tilgang til digitale TV-signaler i september. Mer informasjon kommer etterhvert.