Flytting av sotluker

Arbeider med å flytte sotluker i blokkene har begynt. Sotlukene flyttes fra private boder og ut i fellesareal for å gjøre tømming av disse lettere. Arbeidet er begynt i Dueveien 5 og 3.