Beboerinformasjon august 2011

Canal Digital

Den observante har vel fått med seg at noen har gravd seg ’’gjennom’’ borettslaget. Det er Canal Digital som har begynt arbeidet med nye kabler i forbindelse med oppgraderingen av kabel-TV anlegget. Gravearbeidet er utført av Sønnico. Etter planen vil alle beboerne ha tilgang til digitale TV-signaler i løpet av september.

Viktig 1: Skal du reise bort i løpet av september må du ordne deg slik at noen har nøkkel til din leilighet – Canal Digital skal inn for å montere utstyr.

Gi beskjed til styret om hvem som har nøkkelen. Hvit postkasse inne til høyre i Duev 5.

Viktig 2: Dette utstyret som Canal Digital monterer må ikke fjernes – skal følge leiligheten.

Verandagelender

Laber respons fra de som ikke har malt verandagelendret!! – vi har maling.

Det viser seg at det er behov for flere gelenderkryss. Disse kryssene får vi ikke før senere i høst. Har du gelenderkryss med skade så legg en lapp i postkassen i Duevegen 5, med hvor mange kryss du trenger.

Døråpner

5. september starter arbeidet med montering av ”telefondøråpner”  i alle blokkleilighetene.

EL-installasjon vil starte i Duevegen 5, mandag 5. september.

Det vil bli hengt opp nærmere beskjed i hver blokkinngang.

Viktig 3: Skal du reise vekk i løpet av september du ordne deg slik at noen har nøkkel til din leilighet – EL-installasjon skal inn for å montere utstyr.

Gi beskjed til styret om hvem som har nøkkelen. Hvit postkasse inne til høyre i Duev 5

Parkering

De hvite ”strekene” på parkeringsplassene har fungert etter intensjonen.

NB – det er 1 plass til hver leilighet – mer har vi ikke areal til. Alle får vi besøk av venner og kjente, disse må vi også ha plass til. Styret oppfordrer alle til å være smidig med parkeringen.

Det vil komme skilt som viser hvem de ulike parkeringsområdene er beregnet for.

Styret