Beboerinformasjon mai 2011

Styret vil takke for fremmøte på generalforsamlingen 28. april.

Rød lastebil
Vi ber om at eieren av den lille røde lastebilen tar kontakt med styret angående bruk av parkeringsplass.

Branninstruks
Det er utarbeidet branninstruks for Olsgård II borettslag. Instruksen har vært til godkjenning hos
Brannvesenet hvor vi fikk ”skryt”.
Branninstruksen er delt ut til alle og vi ber om at den blir hengt opp på et lett synlig sted i leiligheta.

Brannslukningsapparater
Vi har nå byttet ut de fleste brannslukningsapparatene. Det gjenstår noen apparater, mest på grunn av at beboer er bortreist. Har du ikke fått byttet apparat, send e-post til olsgaard2@online.no eller legg beskjed i borettslagets postkasse, Duevegen 5. (hvit kasse til høyre innenfor døra)

Stuevinduer blokk
Krane Glass er i full sving med å skifte ut de store stuevinduene.

Parkering
Problemet med at beboere fra Myrheim II borettslag parkerer hos oss er tatt opp med styreleder i Myrheim II. Vi håper at alt ordner seg til det beste.

Uteområder
Vi gjentar oppfordringen: borettslaget trenger folk som ønsker å delta i det praktiske arbeidet med å ordne fellesområdene våre. Kontakt Tommy Myrvoll, tlf 91168103, evnt. olsgaard2@online.no

Feiebil
Vi har bestilt feiebil. Den kommer mandag 09. mai kl 09.00
Alle må flytte bilen denne dagen – ta den med på jobb eller parker den i gata.

Olsgård II Borettslag
Styret