Utskiftning av brannslukkere

Minner om utskiftning av brannslukkere i utvalgte leiligheter i morgen ettermiddag. Viser til utdelt skriv som er tilgjengelig for aktuelle leiligheter.

Styret