Utskiftning av brannslukkere, del 2

På torsdag 14. april vil resterende brannslukkere skiftes ut. Dette gjelder de i Stærveien og Dueveien 3 som ennå ikke har fått samt Dueveien 3, 5 og 7 – 21.

Vi kommer mellom klokken 18 og 20. Ha ditt gamle apparat klart!