Uteområder

Det var på generalforsamlingen i 2010 bestemt at uteområdene i vårt borettslag skal utbedres. Av ting som må / bør gjøres og som blir for mye arbeid for en kveld med dugnad, er følgende (i tilfeldig rekkefølge);

Fjerne lekestativ utenfor Dueveien 3
Dette lekestativet er veldig lite brukt. Vedlikehold av dette ansees av styret som en dårlig investering. Om mulig omplasseres lekestativet til området mellom blokkene i Dueveien og Stærveien. Håpet da er at det brukes mer. Om ikke dette er en god løsning, vil det kasseres.
Oppgradere / pusse opp lekestativ ved Dueveien 5
Dette lekestativet brukes i større grad av barn i vårt borettslag og tilsluttende borettslag. Man må blant annet skrape vekk gammel maling og male på ny, skifte noen rustne skruer, sjekke at alt sitter fast og ikke er en fare for barn samt se på muligheten for få lagt godkjent underlag.
Utbedre grøntområder ved parkeringsplasser
Ugress herjer ved våre parkeringsplasser ved Stærveien 2 / Dueveien 1 og Dueveien 5. Styret ønsker at disse områdene gjøres penere på en billig og varig måte. Man ønsker en beplanting som vokser opp år etter år og hvor vedlikeholdsbehovet er minimalt

Til alle punktene over trenges det bidrag fra frivillige. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Personer med «grønne fingre» oppfordres spesielt til å melde sin interesse da slik kunnskap er tilnærmet fraværende i styret. Dette arbeidet bør starte så tidlige som mulig på våren og planleggingen enda tidligere. Meld din interesse ved å kontakte styret eller legg igjen forslag til ting vi kan gjøre her.