Beboerinformasjon mars 2011

Inventar

Styret vil gjøre oppmerksom på at det er kommet nye regler ved salg av bolig og hva som skal følge med boligen.

Som eksempel kan det nevnes at alle hvitevarer som er i boligen under visning skal følge med i salget. Skal du ta med det noe så må det være oppført i prospektet. Les mer her.

EL-sjekk

Det går dårlig med de resterende EL-sjekker. De siste ukene har vi fått inn kun 2 skjemaer.

Det virker som om enkelte andelseiere ikke tar sikkerheten alvorlig.

Brannslukningsapparater

Alle brannslukningsapparatene vi har må skiftes ut. Nye er bestilt, og info om bytting kommer senere.

Stuevinduer blokk

Fra Krane Glass får vi opplyst at de tar sikte på å være ferdig med arbeidet til påske.

Vi kommer tilbake med mer eksakt tid når vi får beskjed fra Krane.

Parkering

Vi har kun en parkerings plass til hver leilighet.  Vi oppfordrer alle til å være litt ”intim” så en unngår å ta to plasser.

Og en ting til – kan de som har ”gamle” avskiltede biler fjerne disse.

Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen oppfordrer om å komme med forslag.

Se utsendt Beboerinformasjon mars 2011 for kontaktinformasjon.

Uteområder

Vi trenger folk med ”grønne fingre” for å pynte på fellesområdene. Hjelp og ideer mottas med stor takk. Benytt gjerne dette kontaktskjemaet.