Generalforsamling 2011

Olsgård II borettslag

Varsel om generalforsamling

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om generalforsamling i
Olsgård II borettslag.

Dato for møte: 28. april kl. 1800 (opprinnelig 23. mars 2011 kl. 1800)

Sted: Hjemmetjenestens lokale i Høyblokka

Frist for innmelding av saker: 25. februar 2011.
Sendes til Olsgård II Borettslag, Duevn. 5, 9015 Tromsø.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.

Egen innkalling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen.

Med hilsen
Olsgård II borettslag
Styret

Delt ut 15.02.11 (redigert april 2011)