Soldagen

Sol

Sol sol, kom igjen.
Solen er min beste venn.
Vekk med skyer, paraplyer.
Hold nå opp å regne.

Sol sol, kom igjen.
Solen er min beste venn.
Varm meg her, og varm meg der,
og varm meg alle steder.