Beboerinformasjon Januar 2011

Godt nyttår alle sammen!

Vedlikehold våtrom
Fra 1. juli 2010 ble det innført tydeligere krav til søknad og bruk av kvalifiserte foretak for søknad, prosjektering og utførelse av tiltak i våtrom. Mindre tiltak er ikke søknadspliktig.
Kort kan en si: at alt arbeid som lager hull i membran på våtrom er søknadspliktig. Les mer om dette på denne siden.

EL-sjekk
El-sjekken er det heller dårlig med. Vi har mottatt 4 godkjente skjema etter forrige info.
For de som mangler godkjent EL-sjekk kan vi informere om at EL-installasjon har vært i kontakt med Elkontrollen i Troms. Vi avventer resultat derfra.

Strømavtale.
Den strømavtalen som TBBL hadde forhandlet frem med Troms Kraft opphørte i starten av 2010. TBBL vil ikke forhandle om noen ny avtale. Den avtalen som er i dag er spottpris minus 0,9 øre.
Det er derfor opp til enhver om en vil ut på det fri markedet og kjøpe strøm, husk bare at linjeleie belastes fra Troms kraft.

Stuevinduer blokk.
På siste generalforsamling ble det vedtatt vedlikehold av de store stuevinduene i blokkleilighetene. Vi har innhentet tilbud fra flere glassfirma og ut fra det valgte styret å takke ’’ja’’ til tilbudet fra Krane Glass. Arbeid vil bli utført i løpet av kort tid – før påske ?
Vi kommer tilbake med mer eksakt tid når vi får beskjed fra Krane.

Rensing bunnledninger
VVS24 har renset bunnledningene i blokkene – rekkehus gjenstår.
De fleste ledningene er ok, men utenfor Duevn 5 er det et stort hull i underkant av ledningen.
Dette vil VVS24 utbedre.

Parkering.
Vi har kun en parkerings plass til hver leilighet. Vi oppfordrer alle til å være litt ”intim” så en unngår å ta to plasser.

Økning husleie.
Fra 2011 økte husleia med ca 2 %. Mulig denne % burde vært litt høyere for å dekke inn prisstigningen? Av de større utgiftene vi har er vann og avløp +3.4% og renovasjon 5%. Vi har ’’penger på bok’’ som vi ikke må forringe verdien av. Disse pengene skal vi benyttet til vedlikehold. Vi må ikke benytte de til drift for da er vi ute og kjører om ikke lang tid.
Fra TBBL/banken fikk vi oppfordring om å ta hensyn til event renteøkning i 2011. Vi kan informere om at rentebelastningen for 2011 vil bli om lag 140.000,00 høyre enn den var i 2010.

Arbeid som er utført høsten 2010
Asfaltering:
– søppelskur
– parkeringsplass Stærvn 2
– Avkjørsel Stærvn
– Snarvei Stærvn – Duevn 5
– Utenfor inngang Duevn 5
Etterarbeid maling rekkehus
Rengjøring Røykpiper
El-sjekk
Vannsjekk
Tetting/fuging rundt viftene på takhatter.
Tetting de øverste verandaene Stær 2
Utbedring av drypp-problemer Stærvegen
Røykpipehatter rekkehus
Reparasjon av tak etter stormen – Stærvn 2
Innhenting av tilbud for skifte av vindusglass – storvindu blokk
Nye kjellervindu rekk – Duevegen
Renset bunnledninger blokk – rekke gjenstår