Beboerinformasjon desember 2010

Møte med IF/TBBL
06. desember var styreleder på møte med representanter fra IF og TBBL. Temaet var resultatet av el- og vannsjekkene som er utført i borettslaget og årspremie for 2011. Med alle godkjent får vi 10 % rabatt på forsikringen for hver av sjekkene. Vannskjekken ser ut til å komme i mål til nyttår, men akk, El-sjekken er det heller dårlig med. Her har vi frist til 14. januar for innlevering.
IF anbefalte oss å legge inn en merknad i forsikringsregistret for leiligheter som mangler godkjent el-sjekk. Skulle en ”merket” leilighet få skade som kan skyldes manglende el-sjekk vil de få avkortet dekning.
Mannen fra IF og også TBBL mente vi ikke var strenge nok mot de som ikke holdt leiligheten i forsvarlig stand. De ba oss ta kontakt med advokat for å få en klargjøring av hva/hvordan vi skal gå frem ved eventuell oppsigelse av boforhold.

Røykvarsler.
1. desember var røykvarslerens dag – da skal batteriet skiftes. EL- sjekken avdekket at det var mange leiligheter hvor batteriet var ”dødt” og sågar var det flere som ikke hadde varsler.
Trodde at slikt enkelt utstyr var obligatorisk hos alle.

Stuevinduer blokk.
På siste generalforsamling ble det vedtatt å vedlikeholde de store stuevinduene i blokkleilighetene. Fagfolk mener det er nok å skifte glass, karmene er ok.
Vi vil komme tilbake med mer info når dette arbeidet skal utføres.

Parkering.
Vi har kun en parkerings plass til hver leilighet. Vi oppfordrer alle til å være litt ”intim” med naboen – unngå å ta to plasser når du parkerer.

Julefeiring
Vi må få oppfordre alle til å være forsiktig med julelysene – det er så snart gjort.

Styret vi ønske alle ei riktig god jul og et godt nytt år.

Olsgård II Borettslag
Styre