Beboerinformasjon november 2010

Så kom den, vinteren som vi er så vant med. For de som er glad i å gå på ski kan lysløypa anbefales – ikke mye snø, men det går!

Det nærmer seg den perioden av året da det oppstår flest branner her i landet.
EL-sjekken som nettopp er tatt har avdekket at dessverre er andelseiere som ikke har røykvarslere som fungerer, noen har ikke røykvarsler i det hele tatt. Vi må få be om de som ikke har røykvarsler anskaffe dette og at alle tar en sjekk på at varslerne er OK.

EL-sjekk.
Vi har nå fått papirene fra EL-sjekken. Det er dessverre en del andelseiere som ikke tar sikkerheten særlig alvorlig. Vi må oppfordre de som har fått anmerkning(er) om å utbedre disse snarest. Få elektrikeren som ordner mangelen til å kvittere på skjemaet som du har fått. Leverer kvittert skjema til borettslaget så vi får registrert OK på din leilighet. Du får skjemaet i retur etter at vi har tatt kopi.
Og så til dere som har alt i orden – tusen takk!

Vannsjekk.
Vannsjekken håndteres av TBBL. Har du fått anmerkning så få det utbedret snarest mulig.
Vi ’’maser’’ en del om disse sjekkene, men faktum er at vi får en sikrere hverdag når alt er i orden og ikke minst så oppnår vi rabatt på forsikringen de neste 4 årene når vi kan forevise
at alle er OK.

Røykpipen.
Vi har fått rapporten fra Vakumkjempen etter rensingen av røykpipene. Etter rensingen ser pipene i grunnen bra ut til å være 40 år. Det viser seg at det er noen andelseiere som har røykrør fra ovn, som ikke er forskriftsmessig montert. Disse andelseierne vil bli skriftlig kontaktet for utbedring. Vi må be om at montering av ovn kun skal utføres av autoriserte personer. Det har med brannsikkerhet å gjøre.

Sotluker.
Flytting av sotluker fra bod til fellesgang er blitt forsinket pga sykdom.

Ligningsverdi av bolig
Er du blant de som ikke har sendt inn målene for din bolig – gjør det nå. Har du behov for hjelp med oppmålingen, så kan TBBL Teknisk gjøre dette for kr. 1000,- inkl. mva. Dette må dekkes av den enkelte beboer. TBBL Teknisk kan kontaktes på e-post post@tbbl.no eller telefon 77 60 32 00.

Til slutt vil vi ønske alle en trivelig mørketid og bruk refleks!

Hilsen fra styret i Olsgård II