Elektrisk arbeid

Heisan,

Styret vil gjerne ha tilbakemelding fra beboere som ikke har fått skiftet sikringsskap. Dette er et arbeide som styret hadde forventet skulle være ferdig, men hvor det er ting som tyder på at slik er det ikke. Når det gjelder el-sjekk, vet styret at det ikke er gjort i blokkleilighetene. Om dette er tilfellet for enkelte rekkehus, ønsker styret tilbakemelding om også dette. Se denne siden for måter å kontakte styret.