Endring av tidspunkt for styremøte

Neste styremøte blir tirsdag 14. september og ikke 15. september som tidligere annonsert. Se denne siden om det er noen saker du ønsker at styret skal behandle.