Beboerinformasjon september 2010

Det ble liksom aldri sommer hos oss i år. Optimister som vi er får vi håpe på bedre dager til neste sommer.

Røykpipene.
Vakumkjempen er nå ferdig med ”suging” av sot i pipene. Vi skal etter hvert få rapport fra de med oversikt over hvem som må rette opp sitt ildsted. Det er noen som har røykrør fra ovnen som er satt inn uten ”stopper” slik at det stikker for langt inn i pipa. Disse vil bli kontaktet av feier/borettslag for å rette opp dette.

Veranda i Stærvegen 2.
Byggmester Nyskog har nå laget nytt TETT dekke på verandaen i Stærvegen 2, 4 etg, venstre.
De vil også gjøre samme jobben på høyre side.

Plen
Plenen foran blokkene som ble lagt ny etter gravearbeidet har ikke blitt slik vi håpet. Vi har vært i kontaktet med Vann og avløp, men de vil ikke gjøre noe i år. De vil vente til neste sommer for å se om det blir bedre da – dersom ikke vil vi få sådd i på nytt.

Parkering
Etter flytting av søppelskuret i fjor har vi en parkeringsplass til hver leilighet.
Når det gjelder parkering må vi be om at det IKKE parkeres ved inngangsdørene. Det er soverom like ved/over og vi ber om at det tas hensyn. Vi anmoder om at det ikke kjøres foran inngangsdørene om kvelden og natten. En generell regel er at det skal være ”stille” mellom 23.00 – 07.00. Prøv også å begrense kjøringen på dagtid da vi har mange beboere som skal sove på formiddagen.

Radon
For vel et år tilbake var det mye snakk om radon i boliger, spesielt på Kvaløya. Vi har det siste året foretatt radonmåling i 2 rekkehusleiligheter.
Resultatene viser at radonverdiene ligger godt under maksimumsgrensen som har en verdi på 200 Bq/m3.

Ligningsverdi av bolig, les mer her
Viser til brev fra Skatteetaten angående oppmåling av bolig. Hvis noen har behov for hjelp med oppmålingen, så kan TBBL Teknisk gjøre dette for kr. 1000,- inkl. mva. Dette må dekkes av den enkelte beboer. TBBL Teknisk kan kontaktes på e-post post@tbbl.no eller telefon 77 60 32 00.

Vi får håpe på fine høstdager, kanskje blir det tid til en liten tyttebærtur.

Hilsen fra styret i Olsgård II