Beboerinformasjon august 2010

Vi håper alle har hatt en bra sommer selv om det nord-norske været ikke har vært det beste.

Tilbake til virkeligheten – litt info om hva vi driver med.

– Lekkasje verandaer blokk
Det arbeides nå med å få ei løsning på lekkasjen fra verandaene i blokk. Byggmester Fredrik Nyskog og Hugo K. Elverland, Byggtakst nord as er i gang i Stærvegen 2.

– Lekkasje verandaer rekke
Det har ikke lyktes oss å få ordnet med lekkasjen fra verandaene i rekkehus. Roar slit med å få firmaet Swenche & Sønn på banen.

– Oppretting maling rekke
Swenche & Sønn skal i høst gjøre litt oppretting av malingsarbeidet på rekkehusene.

– Rense røykpiper
Firmaet Vacumkjempen har denne uka fotografert røykpipene i rekke og blokk. Det avdekket en del skader/mangler. De vil i samarbeid med feier gjøre det som er nødvendig for å få oppdater sotpipene.

– Branninstruks
Vi arbeider med å få i orden en enkel og lettfattet branninstruks – hva skal vi gjøre dersom det skulle begynne å brenne og ikke minst: hvor skal vi samles.

– Hjemmeside
Borettslaget har fått egen hjemmeside – Tommy har laget: http://www.olsgård2.no

– EL- og vannsjekk
Det vil i løpet av september og oktober bli foretatt sjekk av alle leilighetene samt skifte av sikringsskap i rekkehus. Denne gangen SKAL alle ha godkjente sjekker.

– Asfalt
Sandnes, han som rydder snø, skal ordne med manglende asfaltering – i søppelskuret og der det ble flyttet fra – avkjørselen i Stærvegen – snarveien ved lekeplassen og foran Duevegen 5.

– Røykpipehatter rekke
Rekkehusene vil få nye røykpipehatter.

Hilsen fra Styret i Olsgård II
24.08.10