Varsel om generalforsamling

 Tromsø, 8. mars 2022

Eiere i OLSGÅRD II Borettslag

Varsel om generalforsamling 2022

Det varsles herved om generalforsamling i Olsgård II Borettslag

torsdag 19. mai kl 1800.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen

28. mars 2022, og sendes på e-post:

 olsgard2@mittbonord.no,

evt. leveres til styreleder: Vigdis Jørgensen, Duevn. 5.

Egen innkalling med vedlegg og nærmere angivelse av sted vil bli sendt ut mellom 8 og 20 dager før møtet. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen, som kan behandles på generalforsamlingen

For å sikre en effektiv og god behandling av saker er det ønskelig at innmeldt sak inneholder:

1. Tittel

2. Beskrivelse av saken

3. Forslag til vedtak

4. Vedlegg dersom nødvendig (tegninger/bilder osv)

Alle saker som skal tas med i innkallingen, må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen, samt inneholde forslagsstillers kontaktinfo for eventuelle avklaringer knyttet til forslaget.

Beboerinformasjon desember 2021

Nok et år er snart over……
og ifølge kalenderen er vi nå i årets første vintermåned. At vinteren er kommet, kjenner vi så definitivt på temperaturen.!!!

Røykvarslere og brannslukkingsapparat
Alle brannslukkingsapparatene er nå byttet ut, og brannslangene i oppgangene i blokkene er kontrollert. Nye røykvarslere er delt ut, men dessverre er det flere som ikke var hjemme da vi foretok utdelingene. Derfor, dersom du ikke har fått ny røykvarsler, ta kontakt med styreleder Vigdis i Duevn. 5.

Reparasjon av pipene
Styret har vedtatt å gi Tromsø Flis og Varme As i oppdrag å rehabilitere pipene i blokkene og rekkehusene. I blokkene vil det bli senket keramiske rør ned i skorsteinene, mens man i rekkehusene må gjøre bruk av stålrør. Arbeidet innebærer at firmaet må inn i alle leilighetene, men arbeidet vil ikke bli satt i gang før til våren ( trolig mars/april), og informasjon om hvordan det vil berøre deg, vil bli sendt ut i god tid .

Vedlikehold og ansvar—hvem har ansvar for hva?
Vedlagt følger en liten håndbok som sier hva som er andelseiers og borettslagets ansvar. Les denne godt!
Se også borettslagets vedtekter.

Vaktmestertjenester
Vi har vedtatt å inngå kontrakt om vaktmestertjenester med Troms Byggforvaltning. Tjenesten innebærer en vaktmesterrunde gjennom borettelagets fellesarealer èn gang annenhver uke hvor man ser på installasjoner og påser at ting er i orden. Småreparasjoner som justering av dørpumper, hengsler, skifting av lyspærer ( i fellesarealene) gjøres på runden. Andelseierne kan også gjøre bruk av tjenesten, men da for egen regning, jfr. pkt. over om vedlikehold og ansvar. Firmaet har døgnvakt.

Plan for renovering av bygningsmassen

Borettslaget har et stort etterslep for vedlikehold av bygningsmassen, både når det gjelder blokkene og rekkehusene. Etter forslag og vedtak på årets generalforsamling planlegger styret å presentere en plan for renovering og finansiering på generalforsamlingen våren 2022.

Husleie 2022
Styret vedtok i fjor en økning av felleskostnadene, se beboerinfo pr. 30.11.20, med ved en feil iverksatte ikke BONORD dette. Vi har dermed betalt samme husleie for 2021 som 2020. bortsett fra en økning i TV-internett .
Vi har derfor vedtatt å øke grunnleien med 10 % for 2022, også med bakgrunn i kostnadene til rehabilitering av pipene. Husleien for 2022 blir dermed som følger, oppgitt i kroner:

TypeGrunnleie 2022Avdrag fellesgjeldRenter fellesgjeldTV/internettSum husleie 2022
2-roms blokk2932672966214321
4-roms blokk501611501666216953
Rekkehus559112821856217679

En liten påminnelse.
Adventstida og jula er ei tid med mer sosialt samvær og selskapelighet enn til vanlig, også i våre egne leiligheter. Husk da å ta hensyn til naboene– og vær obs at det mellom kl. 2200-0700 skal være ro i borettslaget. I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene. (Vedtekter)


Til slutt ønsker vi dere alle ei fin adventstid og ei riktig god jul.

Det er hyggelig å se alle lysene, nissene og dekorasjonenesom lyser opp i mørketida.

Husk å være forsiktig med levende lys, også utendørs.

For styret i Olsgård II
Vigdis Jørgensen (styreleder)

Beboerinfo september 2021

BRANNVERNUKA
Vi er nå i årets Brannvernuke, og i den forbindelse legger vi ved ei lita håndbok om brannvern; hjemme, ved grilling, i campingvogna eller bobilen, i fritidsbåten og ved fyrverkeri. Styret har kjøpt inn nye brannvarslere som blir delt ut, så les spesielt side 18 og 19 og ta kontakt med styreleder, tlf. 952 80 741 I oktober blir brannslukkingsapparatene tatt inn for service og skiftet ut, og brannslangene i oppgangene i blokkene vil bli sjekket. Anbefaler alle å skaffe seg brannteppe, se
side 23, Vær også obs på lading av elektrisk utstyr, f.eks. nettbrett og mobil, se side 17

REPARASJON AV PIPENE
Brann og Redning foretok kamerakontroll av alle pipene i borettslaget i sommer, og det er nødvendig med reparasjoner. Vi har bedt om tilbud fra ulike firma, og håper at utbedringene kan starte opp før jul.

DÅRLIG INTERNETTTILGANG
Flere av oss har opplevd, og opplever fortsatt, dårlig tilgang til internett. Det kan skyldes at modemet ditt er gammelt. Kontakt Feilmeldingen Telenor: 915 09 000. De sender nytt modem uten at det koster deg noe.

PARKERING
Nok en gang! Parkering er bare tillatt med gyldig parkeringkort!!!!

Husk også at parkering FORAN rekkehusene og blokkene er ikke tillatt, bare for av– og påstiging. Dette på grunn av at evt. brann– og sykebiler må ha fri tilgang.

REPARASJON AV ASFALT UTENFOR DUEVN. 5
En midlertidig utbedring vil bli foretatt i høst, men p å sikt er det nødvendig med en større utbedring av asfalten foran Duevn. 1, 3 og 5.

Beboerinfo juni 2021

Dugnaden ble avholdt i nydelig sommervær, og takk til alle som deltok; enten det var den 10., tidligere eller senere. Det viktigste er at at man bidrar for å gjøre utemiljøet trivelig og pent. Kostebilen har også vært her og så snart regnværet er over, vil vi få tilkjørt sand som skal fylles på lekeplassen. Da trenger vi flere frivillige!!.

Det vil bli utført service på brannstigene i nær fremtid, slik det er blitt gjort i Håpet 3, rett over gata i Duevn.

SØPPELDUNKER
Søppeldunkene skal stå min 5 m fra veggen i blokkene og rekkehusene, og dunkene utenfor Duevn. 5 må derfor flyttes. Før vi vurderer bygging av nytt skur, vil vi utrede muligheter og pris for nedgravde dunker.

YTTERDØRENE I BLOKKENE
Skal alltid være låst iflg. borettslagets forsikring. Dersom man jobber utenfor, og har oversikt over inngangspartiet, er det selvsagt ikke nødvendig.

PARKERING
Husk parkering er bare tillatt med gyldig parkeringkort!!!!

Styret ønsker dere alle en riktig god sommer.

Kostebilen kommer!

Den 10.juni kommer kostebilen til Olsgård 2!

Dette er den ene dagen i året det er greit å kjøre på jobb!

Om det ikke er et alternativ, parker bilen langs Duevegen denne datoen slik at kostebilen får fjernet så mye som mulig av vinterens grus og skit.

Generalforsamling

Hei!

Restriksjonene i forbindelse med Covid 19 er nå lempet på, og mange av de godt voksne er nå blitt vaksinert, så årets generalforsamling kan nå avholdes på Grand Hotel 20. mai kl 1800.

Sakspapirer blir sendt ut 10. mai.

Nye ordensregler

Det er publisert nye ordensregler. De kan leses her.

Beboerinformasjon april 2021

Snø, snø og atter snø

Det våres!!

Selv om mange synes det går seint, ser det nå mye lysere ut enn på samme tid i fjor. Slik var det utenfor Duevn.21 i midten av april 2020, til tross for at det var blitt kjørt bort snø 2 ganger i løpet av vinteren!

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen avholdes på Grand Hotel, torsdag 20. mai kl 1800.
Vi gjør oppmerksom på at det er montert teleslynge i møterommet.

Sakspapirer blir sendt ut 10. mai.

ORDENSREGLER FOR OLSGÅRD II
Vedlagt følger reviderte ordensregler. Ta en titt på dem, og legg spesielt merke til punktet om installasjon av vifter og trappevask.

FELLING AV TRE
Enkelte trær er blitt så høye at de skygger for sola for noen leiligheter, spesielt i Duevn. 1, og er blitt for høye og skadet til bare å kunne kuttes. De vil dermed bli fjernet. Gjør oppmerksom vi skal ikke fjerne ALLE. Vi trenger trær, også for å opprettholde fuglelivet, men det må ikke gå på bekostning av sol eller utsikt for beboerne. Dersom noen av rekkehusene ønsker at trær skal kuttes eller fjernes, ta kontakt med styreleder.

PARKERINGSPLASSER—igjen
Minner om at parkerte biler skal ha gyldig parkeringskort synlig i vinduet.
Det er èn plass pr. leilighet. Rekkehusene kan og parkere foran sin egen garasjeport forutsatt at det ikke er til hinder for andre. For gjester er det lov å parkere langs veien i perioden 01. mai—01. oktober.

Styret

Generalforsamling 2020

Hei!

I utgangspunktet skulle vi ha generalforsamling 21, april, men pga usikkerhetene rundt coronasituasjonen i forhold til smittesituasjonen og nasjonale regler, har vi i samråd med BONORD valgt å utsette det inntil videre. 

Myndighetene vil redegjøre for de nasjonale retningslinjene, men situasjonen kan fort endre seg, og vi ligger også litt etter her i Tromsø når det gjelder vaksinering. 

Vi har muligheten til å ta møtet på Teams, men dette vil føre til at en del andelseiere ikke vil kunne delta, så vi velger ikke å bruke den løsningen.  

Vi vil holde dere oppdatert om når vi ser for oss at det er trygt å avholde årsmøtet, forhåpentligvis i midten av mai måned. Møtet vil bli holdt på Grand Hotel, og i møterommet er det også teleslynge.  

Mvh Vigdis Helene Amundsen

Styreleder

Beboerinformasjon februar 2021

Nytt år, nye muligheter…
Håper at året så langt har vært bra til tross for at vi har måttet, og fortsatt må, leve med begrensede muligheter for sosial kontakt

Oppussing av leiligheter
Husk at dersom oppussingen omfatter bygningsmessige endringer, må dette søkes styret om. Endringer eller installasjoner på utvendige fasader, vinduer eller innvendige betong- eller bærevegger er ikke tillatt. Beboerne har selv ansvar for at brann– og byggeforskrifter følges. Det skal alltid benyttes autoriserte installatører ved flytting, endring, nye installasjoner
eller andre endringer på strøm og vanninstallasjoner ( herunder også varmtvannsberedere). Det må kunne legges frem dokumentasjon på at dette er gjort. Andelseiere kan gjøres erstatningspliktig dersom det oppstår skade som skyldes bruk av ikke godkjente installasjonsfirma.
Det må ikke kobles mekaniske vifter til borettslagets ventilasjonskanal.
Kontakt naboer på forhånd dersom aktiviteten kan medføre støy, og husk at det ikke er tillatt å drive oppussing med hamring, boring eller saging på søn– og helligdager.


Husleie 2021
Viser til beboerinfo av 30. november og minner om at felleskostnadene øker med 30 kroner fra og med mars måned på grunn av økning i kostnadene til TV/InternettGeneralforsamling 2021 I varsel om generalforsamling som ble sendt ut 23. februar, er dessverre telefonnummeret til ett av medlemmene i valgkomiteen, Maria E. Rohini, blitt feil. Riktig nummer er. XXX XX XXX, se utdelt skriv.


Styrelederforum Håpet
Styrelederne på Håpet har dannet et forum hvor de møtes, foreløpig 2 ganger i året, og diskuterer felles problemstillinger. Vi kan hente råd hos hverandre, dele kunnskap om renovering, erfaring med entreprenører, rørleggere, snekkere etc.

Parkeringskort
Minner igjen om at dersom du har bil og ikke har fått parker-
ingskort, ta kontakt med styreleder. Husk èn bil pr. husstand.

Beboerinformasjon november 2020

Nok et år er snart over…
Et år som har vært og fortsatt er, spesielt for oss alle! Men heldigvis har vi i Tromsø sluppet lett fra det takket være en sterk dugnadsånd om å holde avstand og følge retningslinjene fra FHI og kommunen. La oss fortsette med det!!!
Og hva har vi så fått utført i løpet av året? Vi har jo sluttet oss til BONORDs Plussplan, som gir oss et hjelpemiddel til å planlegge renoveringstiltak. Fellesgjelden vår er forholdsvis lav; den er nedbetalt i 2029. Med den lave renten som er nå, gir det oss også muligheten til evt. å utvide låneopptaket før den tid.

De siste årene har vi kunnet sette av en del penger som gir oss et rom for gradvise utbedringer og i 2020 har vi tilgodesett rekkehusene som har fått skiftet ut ytterdørene, for første gang siden husene ble bygd. Allerede i den store tilstandsrapporten fra 2006 ble det påpekt at dørene burde skiftes. De gamle dørene var også hengslet på feil side og dette er nå ordnet. Det er også blitt montert snøfangere på taket over inngangspartiene i rekkehusene i Duevn. 7-21.

Styret har vedtatt at det nå er vinduer og balkongdører som står for tur, både i rekkehusene og i blokkene. Disse er av ulik alder, og vi håper å ha en detaljert oversikt i løpet av januar slik at vi kan gå ut med forespørsel om anbud.

Husleie 2021
Styret har vedtatt følgende endringer i de månedlige felleskostnadene, med virkning fra 1. januar 2021.
De generelle felleskostnadene (grunnleien) økes med 3 % for å styrke borettslagets arbeidskapital /disponible midler. Samtidig justerers innkrevingen av renter og avdrag iht. gjeldende rentenivå. Renten som borettslaget har per i dag er 1,32 %. Økningen blir dermed:

 • kr 62,- for 2-roms blokkleilighet
 • kr 107,- for 4-roms blokkleilighet
 • kr 118,- for rekkehusene

TV/internett øker med kr 30 pr. måned fra og med mars 2021.

Snørydding 2/2

Hei igjen

Viser til oppslag i blokkene og til utdelt skriv for rekkehusene )se vedlegg) , angående fjerning av snøhaugene i morgen, tirsdag 11. februar.
Snøryddingen vil foregå mellom kl 0900 og 1400, og biler må da være fjernet. ( også mellom Duevn. 13 og garasjene) og mellom garasjene i Stærveien.

Dersom du er hjemme, trenger du ikke ha den fjernet hele dagen, dersom du følger med på når snøryddingen foregår på «ditt område».

Dette er bare en påminnelse

Mvh Vigdis Helene Amundsen
Styreleder

Snørydding 1/2

TIRSDAG 11. FEBRUAR

VIL SNØHAUGENE PÅ
PARKERINGSPLASSENE BLI KJØRT BORT MELLOM

KL 0900—1400.

ALLE BILER MÅ DERFOR VÆRE
FJERNET I DETTE TIDSROMMET.

STYRET
NB For spørsmål, ring styreleder Vigdis A.

Dugnad

Vi inviterer til årets dugnad , med grilling,

      torsdag 6. juni kl 1800 

Det blir bestilt to store containere som plasseres mellom henholdsvis Duevn. 5 og 7, og Stærv. 2 og Duevn. 1.

Spesialavfall, som gips, mineralull, trykkimpregnert trevirke, malingsspann, oljeholdig avfall, spraybokser, gamle isolerglassruter, samt elektriske og elektroniske produkter,
må ikke kastes i containerne da dette vil medføre store ekstrakostnader.

Arbeidsoppgaver:
-Spyling av tak over inngangspartiene til blokker og søppelskur
-Fjerne ugress langs vegger på blokkene og langs mur

 • Spyle og rengjøre søppelcontainere
  -Rake uteområder
  -Plukke og kaste søppel
  -Vende grusen på lekeplassen

Vi håper på godt vær og at mange har anledning å stille

Som tidligere år, vil det være mulig for beboerne i rekkehusene å kjøpe inn blomster for å pynte opp utenfor inngangspartiene med inntil 250kr pr. andel , mot innlevering av kvittering .

Når det gjelder blomster til inngangspartiene i blokkene, vil Bodil Setesteinuren og Bjørnar Seljehaug, også i år , ordne med dette.

Beboerinformasjon mai 2019

Hei alle sammen.

Årets generalforsamling ble avholdt onsdag 24. april, og der ble det valgt to nye styremedlemmer; Børge Hansen og Elise Olsen, og to nye varamedlemmer: Solveig Elisabeth Jensen og Anniken Sørgård. Vi ønsker dem hjertelig velkommen i styret😊

Våren er i anmarsj, og det vil etter hvert være behov for å få gjennomført dugnad på området. Vi vil sende ut eget varsel om dugnad når vi har fått satt en dato. Foreløpig er det såpass mye snø enda, at vi avventer en stund til, selv om det ville vært ønskelig å få ryddet opp før 17. mai. Dersom lysten er tilstede er det veldig flott om vi plukker opp søppel og ting som dukker opp etterhvert som snøen tiner. Så tar vi et felles og større tak når dugnadsdatoen er satt- og vi har containere tilgjengelig.

Vi har bestilt kosting til førstkommende tirsdag, 7. mai. Da er det flott om bilene blir flyttet fra parkeringsplassene senest klokken 10, så får vi ryddet bort mye av grusen etter vinteren. Vi vil antakelig måtte ha en ny runde med kosting når enda mere snø har tint- men det kommer vi i så tilfelle tilbake til.

Ikke nøl med å kontakte oss dersom dere har innspill, spørsmål, ris eller ros 😊
E-post til styret: olsgard2@mittbonord.no

Beboerinformasjon mars 2019

Vi nærmer oss generalforsamling, og varsel om innkalling har blitt sendt ut. Minner om frist for å melde inn saker 01.04.2019.

Vi ser at det kan være utfordringer med å finne parkeringsplass på felles parkeringsområder når snøen laver ned. Det er svært viktig at hver enkelt tar ansvar for å plassere sin bil hensiktsmessig og til minst mulig hindring for brøyting. Dersom bilen blir stående over dager når det snør kommer ikke brøytebilen til, og én bil tar fort opp to plasser. Viktig at alle flytter på bilene sine med jevne mellomrom slik at vi klarer å holde parkeringsplassen åpen- og at alle får plass til sine biler. Det er i utgangspunktet kun plass til at hver boenhet har én bil.

NB: Avskiltede biler kan ikke stå å ta opp plass på parkeringsplassen.

Vi har også sett tendenser til at biler som ikke er tilknyttet vårt borettslag parkerer på vår parkeringsplass. Dette er det satt opp skilting om- og vi tar gjerne imot tips til styret dersom dere observerer dette slik at vi kan ta kontakt med vedkommende og få bilen flyttet.

Ellers har vi i styret brukt mye tid på arbeid med tilstands- og vedlikeholdsrapportene, samt startet utarbeiding av en vedlikeholdsplan for bygningsmassene. Dette skal vi presentere på generalforsamlingen.
Våren nærmer seg, og snøen vil forhåpentligvis smelte etter hvert. Det fører også med seg at søppel og annet kommer frem. Minner om viktigheten av å ikke kaste sneiper og snusposer på bakken- og at man plukker opp etter hundene sine. Da blir det så mye hyggeligere å ferdes i nabolaget vårt!

Eierportalen

Styret i Olsgård 2 vil minne alle beboere om å registrere seg på «Min side» via https://www.bonord.no samt se gjennom den informasjon som er registrert på nevnte side. Dette vil sørge for at styret til enhver tid har tilgang til oppdatert kontaktinformasjon om hver enkelt beboer. Her kan man også registrere om man ønsker informasjon fra styret elektronisk (f.eks varsel og innkalling til generalforsamling). Se under «mine innstillinger» for å samtykke til dette.

I tillegg vil man på «Min side» finne:

 • Oversikt over leilighetens felleskostnader og evt. forfalte krav
 • Siste årsoppgave fra borettslaget
 • Oversikt og kontaktinfo til styret
 • Oppslag fra styret
 • Boligselskapets forsikring
 • M.m

Ta kontakt med styret ved å sende en e-post, se beboerinfo for kontaktinformasjon, eller Bonord via post@bonord.no om du ikke får opprettet deg en bruker.

Beboerinformasjon januar 2019

Hei alle sammen, og riktig godt nyttår!

Håper alle har hatt ei fin jul!

I desember delte vi ut batterier til brannvarslerne til alle beboerne som en liten førjulsoppmerksomhet 😊

Vi har hatt høytrykksvakta her ved et par anledninger grunnet tetting i rør. De har vært inne og filmet rørene, og kan ikke finne noe feil på rørene som kan være direkte årsak. De kom likevel med oppfordring om at vi som beboere er nøye med å skylle godt etter med varmt vann når vi tar oppvask, og gjerne skyller ned en ekstra gang etter man har brukt toalettet. Det er tross alt et eldre borettslag, og det kan være noe svakere helning på rørene enkelte steder enn det som er optimalt.

Troms takst er nå ferdig med utarbeiding av vedlikeholdsrapporten som de har jobbet med i løpet av høsten. Denne skal vi i styret ta fatt på nå og skaffe oss oversikt over. Vi kommer til å gå systematisk i gang med arbeid rundt vedlikehold i borettslaget, og dere som beboere vil få informasjon om arbeidet underveis.

Det er fremdeles noen som ikke har opprettet seg bruker på Bonordportalen, og vi vil komme med en ny oppfordring om å opprette seg profil i portalen til Bonord. Her finner man informasjon til borettslaget og det som knyttes til egen andel. For de som allerede har profil i portalen, er det lurt å sjekke at man har riktig kontaktinformasjon. Det er her vi henter e-postadressene deres som blant annet beboerinformasjon og eventuell annen informasjon blir sendt til. Se eget vedlegg.

Beboerinformasjon august 2018

Hei alle sammen. Da er sommeren så godt som over, og vi er i gang igjen;

Det har kommet inn klager knyttet til de ulike tjenestene Alltjenesten har levert til borettslaget vårt, og etter gjennomgang sist styremøte har vi bestemt oss for å si opp avtalen som borettslager har med dem. Vi går tilbake til gammel ordning hva angår vasking av trappeoppganger. Vaskelister med oppstartsdato vil bli utarbeidet og hengt opp så snart som mulig.

Det vil etter hvert bli sendt ut invitasjon til høstdugnad. Vi planlegger etter været, så det betyr relativt kort varsel. Diverse forefallende arbeid som å ordne sand på lekeplass, spyling av tak over innganger og søppelskur på blokkene samt sjekk av tak er noe av det som står på arbeidslista. Det blir også grilling og sosialt samvær 😊

Det er flere takrenner på rekkehusene som er defekt. Vi er på saken med å få tak i noen som kan ordne dette.

Vi jobber også med å få hugget ned de trærne som er til sjenanse for både sol og utsikt- dette skal bli ordnet i løpet av høsten av godkjente fagfolk.

Minner om ny e-post til styret: olsgard2@mittbonord.no

Ellers håper vi alle har hatt en flott sommer, så er vi nå klare for å ønske høsten velkommen!

Beboerinformasjon juli 2018

Vi vil takke alle for oppmøte på brannøvelsen. Det ble oppdaget mangler ved utløsning av noen brannstiger- dette vil bli utbedret. Det blir også besiktigelse av alle tak og avtrekksvifter i løpet av sommeren/høsten ettersom det har blitt oppdaget feil/mangler ved noen av disse.

Vi har kjøpt inn maling, beis og koster, som kan hentes i Duvegen 5. Kontakt Vigdis for å avtale henting. Tlf: 952 80 741.

Det har også blitt kjøpt inn blomster for å pynte fellesarealer utenfor blokkene. Vi oppfordrer alle til å ha det pent omkring blokker og rekkehus. Borettslaget dekker blomster inntil 200kr per boenhet for beplantning utenfor rekkehusene.

Nå ble ikke vårdugnaden som planlagt grunnet værforhold, og det blir derfor planlagt en høstdugnad også i år. Da skal vi få gjort forefallende arbeid på uteområdene samt litt sosialt samvær med grilling.

Vi ønsker alle sammen en riktig GOD SOMMER

Beboerinformasjon november 2017

Vi nærmer oss juletider med raske skritt. I styret betyr det at vi har ferdigstilt budsjett for neste år. Videre arbeider vi med det som nok vil være den største oppgaven frem mot generalforsamlingen: Rapporten
om bygningsmassens tilstand med tilhørende tilråding til hva som må gjøres. Denne skal presenteres på ordinær generalforsamling
våren 2018.
Økning av grunnleie
Du varsles med dette om at grunnleien fra og med 1. januar 2018 vil bli øket med 2,5 % – en generell kompensasjon for prisvekst. Grunnleien er den del av felleskostnadene som går med til å dekke renter og avdrag på fellesfinansieringen samt øvrige driftskostnader i laget. De deler av felleskostnadene som kommer i tillegg – bl.a. kabel-TV – vil ikke ha samme prisøkning, så økningen i felleskostnadene totalt vil bli noe lavere
enn prosentsatsen nevnt ovenfor.
I tabellen under vises en oversikt over totale felleskostnader for 2017 og 2018 samt endringer per måned fra 1. januar:

Type leilighet20172018Endring
2-roms blokk3610368070
4-roms blokk58895995106
Rekkehus65186635117

Brannslukningsapparat
Det ble som planlagt gjennomført kontroll av alle brannvarslerne i borettslaget den 17. oktober. Dessverre er det ennå 11 av dem som ikke er kontrollert. Disse vil bli tilskrevet på SMS med nytt tidspunkt for kontroll – det vil ikke bli gjort flere forsøk på å få dem kontrollert fra styrets side.
Renhold trappeoppganger
Etter å ha forsøkt å få til renhold/vask av de 4 oppgangene i Duevegen 1-3-5 og Stærvegen 2 konstaterer vi at dette ikke fungere. Både skitt i oppgavene og mangel på utfylling i vaskelistene dokumenterer dette. Det er riktig nok variasjoner – noen steder er det bra, andre steder er det riktig
ille. Styret har derfor vedtatt å sette dette renhold ut på anbud til et rengjøringsbyrå, noe vi med dette ønsker å informere våre
andelseiere om. Saken vil bli behandlet den da styret har årets siste styremøte. Kostnader ved renholdet vil bli fordelt på beboere i blokkene etter vanlig fordelingsnøkkel (ikke blant de i rekkehusene).
Tilstandsvurdering
Siden styret på ordinær generalforsamling i vår fikk i oppdrag å gjennomføre en analyse av tilstanden i bygningsmassen og hvilke
tiltak som burde prioriteres har vi arbeidet med å kartlegge dette. Bl.a. er en rapport utarbeidet av TBBL (nåværende Bonord) i 2006 vært gjennomgått i styret. Denne rapporten er nå overlatt til Troms Takst for
gjennomgang. Styret vil rett over nyttår gå sammen med Troms Takst for å vurdere hvordan vi går videre med dette arbeidet. I vårt oppdrag fra generalforsamlingen lå det at vi skulle presentere resultatet av
analysen med forslag til tiltak på ordinær generalforsamling i 2018, noe styret også vil gjøre.
Digital kommunikasjon
Vi forsøker stadig å effektivisere dialogen med andelseierne. Om du får dette skriv på papir og kan tenke deg å få det digitalt i stedet, så send din e-postadresse til oss på olsgaard2@online.no. Så sparer du styret for arbeid – og kanskje litt regnskog.

Beboerinformasjon oktober 2017

Her følger beboerinfo til Olsgård II brl. Som følge av problemer med den forrige distribusjonen (24. august) gjengir vi denne i sin helhet på baksiden (papir) eller som side to (elektronisk).
Kontroll av brannvarslere
Det blir gjennomført kontroll av alle brannvarslerne i borettslaget den 17.
oktober. på dagtid. Derfor må samtlige beboere sette ut brannslukkeren om
morgenen, evt. om kvelden før de legger seg.
I blokkene settes slukkerne ut foran egen dør ut til gang, i rekkehus på trapp utenfor ytterdør. Det vil komme oppslag i blokkene om
saken og info i postkasser til rekkehusene. Har du spørsmål, så kontakt styret – primært v/Lisbeth.
Parkering foran blokkene
Vi gjentar det vi har sagt flere ganger før (sist i august): Det er ikke tillatt å parkere foran blokkene i Duevegen 1-3-5. Det blokkerer for utrykningskjøretøyer og dersom uhellet skulle inntreffe kan det få
fatale konsekvenser – også for den som har parkert der.
Nye vaskelister
Det vil bli produsert nye vaskelister for blokkene i Duevegen 1, 3 og 5. Styret
registrerer at det er noen som unnlater å vaske når det er deres tur – på vedvarende basis. Styret vil se på en løsning som gjør at de som ikke vasker må betale for det mens de som vasker skal slippe. Nøyaktig hvordan dette skal utformes kommer vi tilbake til.
Tromsøpalmer
Fra våren 2018 skal vi starte med å fjerne Tromsøpalmen fra vår eiendom. Tromsøpalmen er i løpet av 2017 satt opp på lista over «invasive fremmede
arter» som man ønsker fjernet fra den naturlige floraen i hele EU. Det betyr blant annet at det ikke lenger er lov å importere, selge, så, spre eller frakte frø eller stiklinger fra plantene.
Nye postkasser
Styret vurderer å anskaffe nye postkassestativ til de fire blokkene.
Innkastene er smale/upraktiske og det er ønskelig å se på alternative løsninger. Når det gjelder rekkehusene har styret så langt ikke mottatt krav om at postkassene her skal samles i stativer. Forhåpentligvis
kommer det heller ikke noe slikt krav.
Rydding trær / busker
Styret vil tidlig vår 2018 gjennomføre tynning/hugst av trær som sperrer for
utsikt eller sol i borettslaget. Det omfatter bl.a. å fjerne det store treet som står mellom rekkehusene. Vi tar gjerne innspill fra de som måtte ha
synspunkter på hva som bør gjøres i denne saken – send mail til olsgaard2@online.no.
Søppel
Vi minner igjen om hvordan søppel skal avhendes (se forrige utgave vedlagt). De som kaster feil type søppel i containerne ved Duevegen 5 påfører seg selv og øvrige andelseiere unødige kostnader i form av
faktura for feilsortering fra Remiks. Styret vurdere å følge opp slik avvik ved å belaste de det gjelder direkte for slike kostnader.
Tilsvarende ordning vil bli vurdert for de som ikke deltar på dugnadsaktiviteter.

Beboerinformasjon august 2017

Vi følger opp første utsendelse i år basert på at det igjen er behov for å informere våre andelseiere med informasjon.
Rørrenovering VVS24
Renovering av rør er nå avsluttet i borettslaget og det har i det alt vesentlige gått etter planen. Prosjektkostnader (kontakt mellom borettslaget og leverandør) som i utgangspunktet var på om lag 150.000 ble redusert til 80.000 ved at styret påtok seg oppgaven i stedet. Noen uforutsette mangler
kom og iht avtale inngått av forrige styre dekkes disse av borettslaget og utgjør en merkostnad som totalt beløp seg til ca. 209.000 kr.
Maling oppganger
Styret har i løpet av sommeren fått malt oppgangene i blokkene. Oppdraget ble gitt etter en anbudsrunde på mittanbud.no og vi må si oss svært tilfreds med resultatet. Kostnaden på 140.000 er ikke budsjettert og vil således komme som et budsjettavvik i regnskapet.
Parkering i borettslaget
Det synes å være en manglende forståelse av hvordan reglene for parkering er i vårt borettslag, så vi finner behov for å gjenta det igjen. Hver andel har én parkeringsplass! Det betyr at alle som har en ekstra bil – inkludert arbeidsbiler – må finne og betale for ekstra parkeringsplass utenfor
borettslaget. Det er særskilt ikke tillatt å parkere i gaten som går langs Duevegen 1, 3 og 5 – denne skal være åpen og tilgjengelig for utrykningskjøretøyer og parkering der utgjør en sikkerhetsrisiko.
Alle som parkerer i strid med ovenstående kan påregne merkostnader i form av bøterog borttauing.
Søppel
Dersom du har søppel du trenger å kvitte deg med og som ikke passer inn i noen av de sorteringsposene du har fått (eller kan få utlevert på Remiks) er det ditt eget ansvar å kvitte deg med det. Du har (eller kan få fra Remiks) kort som gir deg anledning til å kaste ting på fyllingen. Det er ikke godt naboskap å slenge ting i søppelskuret og forvente at dine naboer
skal ta ansvar for ditt søppel! Se eksempel, hvor en av beboerne har slengt en madrass i søppelskuret nord for Duevegen 5.
Trampoliner
Styret har fått forespørsel om oppsett av trampoliner på fellesarealene. Så langt har styret avslått slike forespørsler og inntil annet er sagt er oppsett av trampoliner eller annet på borettslagets fellesarealer ikke tillatt. Styret har bedt Bonord om å utrede problemstillingen med tanke på
støy for naboer samt styrets juridiske ansvar for tilstedeværelsen av slike innretninger på fellesarealer – hvilket er styrets ansvar. Inntil annen informasjon foreligger er m.a.o. slik bruk av fellesarealene ikke
tillatt.
Beskjæring/ferning av trær
Etter anmodning fra flere andelseiere vil styret ta initiativ til å beskjære og/eller fjerne trær på borettslagets eiendom. Hensikten er å gi bedre utsikt og lysforhold til beboerne samt ta bort vekster som henger ut over ferdselsårer i borettslaget.

Beboerinformasjon februar 2017

Her følger første beboerinformasjon for Vi arbeider med å finne en god løsning på digital utsendelse, men dette krever aksept fra hver enkelt beboer. Vi vil kjøre med papirutgaver i rekkehusene og oppslag i oppgangene i blokkene. Gradvis vil vi gå over til e-post i alle boenhetene
som selv ønsker det.
Abonnement Canal Digital
Styret fikk før jul flere henvendelser fra andelseiere som ikke ønsket å oppgradere produktpakken fra Canal Digital som ble beskrevet i forrige beboerinfo. Av den grunn valgte styret å ikke akseptere tilbudet fra Canal Digital og vi kjører videre på den avtalen vi har fra før. Det innebærer
at de som ønsker ytterligere produkter eller høyere hastighet på internett må bestille og betale dette individuelt.
Rørrenovering VVS24
Vi er nå i full gang med å renovere rørene i borettslaget, noe beboere i Stærvegen 2 og Duevegen allerede har merket. Det vil være mulig å – for egen regning – oppgradere armaturer og lignende. Dette vil bli rimeligere i det en del av det uansett skal skiftes og man kan spare pengene for
arbeid som uansett skal dekkes av laget. Har du spørsmål omkring dette eller andre sider av rørfornyingsprosjektet, så ta kontakt med prosjektleder i VVS24 Trond Ivar Stensland (mob 98227463 eller e-post strompe@vvs24.com) eller med leder i borettslagets styre Jan-Eirik Lindberg (kontaktinfo nederst på siden). Dersom du bor i rekkehus og fremdeles har ting som ikke er ferdigstilt i forbindelse med rørfornying der, så ta kontakt snarest med VVS24 med kopi til styreleder.
Installasjon varmepumper
Styret har utarbeidet retningslinjer for montering av varmepumper i boenhetene i Olsgård II. Dette på bakgrunn av vedtak i generalforsamling sist vår. Retningslinjene fås på forespørsel til styret, men hovedtrekkene kan sammenfattes som følger:

 • § Installasjonen får ikke være til noen form for sjenanse for naboene (støy, kondens etc.).
 • § Plassering av uteenhet skal ikke føre til fasadeendring (i praksis vil det si at den plasseres på verandagulv).
 • § Alle kostnader bæres av den eier av installasjonen. Det samme gjelder alle følgeskader ved feil i egen andel, andres andel eller på fellesarealer.
 • § Det må søkes om installasjon og denne skal godkjennes av styret før tiltak iverksettes.

Dersom du har spørsmål omkring installasjon av varmepumper, så kontakt styret.
Batteri røykvarslere
Det ble ikke tid til å dele ut batterier til røykvarslere slik vi skrev før jul. Dette vil skje så snart som mulig – noen vil allerede ha mottatt batteri.
Felles styretelefon
Styrets felles telefonnummer (907 99 283) vil bli sagt opp da vaktordning ikke har vist seg å fungere og telefonen i realiteten utgjør en unødig kostnad for borettslaget. For å komme i kontakt med styret, benytt
telefonnumrene som du finner nederst på denne siden.

Beboerinformasjon desember 2016

Her følge ny beboerinformasjon. Inntil vi finner en god løsning på digital utsendelse vil vi kjøre med papirutgaver og oppslag i oppgangene i blokkene. Dette skyldes at vi ennå ikke har et godt oppdatert register
over e-post hvor alle har gitt aksept for bruk.
Informasjonsmøte VVS24
Det har vært avviklet møte med beboere i Olsgård II borettslag, hvir VVS24, som er de som skal forestå rørfornyingen deltok. Det var noe skuffende få som møtte opp, men vær/føre og skolens tilgjengelighet får ta litt av skylden. Konklusjonen er i alle fall at det er lagt en plan med oppstart rett over jul. Det er utarbeidet en plan for prosjektet (se illustrasjon nedenfor), som du skal ha fått i full skala. Disse vil også bli hengt opp og
lagt i postkasser. Er du usikker på når nettopp din oppgang skal renoveres så ta kontakt med borettslaget eller VVS24.
Kontaktpersoner er lagets egen Bjørnar Seljehaug (mob 93466608 eller på e-post bseljehaug@gmail.com) og prosjektleder i VVS24 Trond I. Stensland (mob 98227463 eller e-post strompe@vvs24.com).
Parkeringplasser
Vi tar problemet opp igjen fra sist all den stund det synes å forverre seg i deler av laget. Det synes som om noen mener seg å ha eiendomsrett til plassene næmest der de bor. Du kan måtte akseptere en plass et stykke unna leiligheten – særlig hvis du har mer enn én bil per boenhet (hvilket du ikke har lov til). Så unngå naboenes irritasjon og parker der det er ledig i utgangspunktet – hver boenhet har som sagt kun én plass.
Trappevask
Det er satt opp lister for trappevask i blokkene. Disse vil etterhvert også omfatte vask av kjeller. Vi ber alle beboere respektere de vaktordninger som settes opp av styret.
Abonnement Canal Digital
Styret ønsker å inngå avtale med Canal Digital som innebærer følgende:

 • 6-dobling av netthastighet til 30 Mbit.
 • Ruter me T-We box gir funksjonene:
  • Start forfra (hvis du slår på midt i)
  • Ukesarkiv (tidl. sende programmer
  • TV-arkiv
  • Filmleietjeneste
  • Tidal musikktjeneste (tidl. Wimp)

Pris for oppgradering til alt dette er kr. 130 per måned. For de som allerede betaler for en del av de nevnte tjenestene eller har oppgradert til 30 Mbit individuelt, vil pris for oppgraderingen bli noe lavere. Dersom du skulle ha motforestilling mot at styret gjør denne oppgraderingen, så ta kontakt så snart som mulig – senest i romjulen.
Husk røykvarsler
Styret deler før nyttår ut batterier til røykvarslere til samtlige husstander i borettslaget. Husk på å sette nytt batteri i røykvarsleren så snart som mulig
Ellers vil styret ønske deg og dine en riktig God Jul!

Beboerinformasjon september 2016

Ny utgave av beboerinfo. Vi har i denne omgang valgt å distribuerei nformasjonen på e-post til de som har godtatt dette tidligere. Til de som ikke har akseptert å få informasjonen på mail vil vi i rekkehusene dele ut i postkassene mens vi i blokkene slår opp info på oppslagstavlene. Vi ønsker
at flest mulig aksepterer å motta info på mail, så send oss gjerne en e-post med din aksept for dette.
Utskiftning av rør
Det er inngått kontrakt med VVS24 av forrige styre om utskifting av avløpsrørene i blokkene. Leverandøren vil bruke tiden frem til jul til kartlegging, planlegging informasjon til beboerne. Det vil bli fastsatt
et møtetidspunkt for informasjonsmøte i slutten av november eller begynnelsen av desember – nærmere informasjon følger.
Det innebærer at alle vil ha vann og avløp i jula og at selve utskiftingene vil komme i over nyttår, altså i 2017.
Parkeringplasser
Det har frem til nylig ikke vært et problem med parkering i Olsgård II borettslag. I det siste har det imidlertid fremkommet fra flere beboere at det etterhvert av og til er et problem å finne parkeringsplass. Vi kjenner ikke årsaken detaljert, men antar det skyldes at enkelte husstander har flere
biler og at parkeringsplassene også benyttes av gjester. Det er slik at hver andel i borettslaget kun har én parkeringsplass til disposisjon og i
utgangspunktet ikke kan ha mer enn en bil. Særskilt gjelder dette dersom en av bilene ikke brukes daglig (til jobb o.l.) slik at den blir stående i veien for brøyting vinterstid. Styret vil vurdere saken nærmere etter de
innspill som har kommet, for å se på hvilke virkemidler som kan bidra til å løse problemet. En mulighet er at hver husstand får et kort som må ligge i frontruten på bilen. Biler uten slikt kort vil da ikke ha anledning til å parkere på borettslagets parkeringsplasser.
Vask oppganger i blokker
Det er svært varierende hvordan renholdet i blokkene fungerer. Noen oppganger fungerer det bra og alle beboere tar sin del av rengjøringen, mens det i andre blokker ikke synes å fungere like bra.
Det er urimelig at bare noen få skal bære byrden med å holde oppgangene rene, og styret oppfordrer samtlige til å ta sin tørn. For å synliggjøre hvem som gjør det de skal vil det bli satt opp lister i hver oppgang, hvor den som har vasket kvitterer etter at arbeidet er utført. Ordningen vil gjøres
gjeldende fra 1. oktober i år. Dersom vi ikke klarer å få til en god og forsvarlig rengjøring av oppgangene vil styret måtte vurdere å leie inn vaskere til jevnlig renhold – for beboernes regning.
Styretelefon
Det står i flere oppganger oppslått et felles telefonnummer til styret. Denne telefonen er ikke i bruk og abonnementet vil bli oppsagt i nær fremtid. Dersom du vil ha kontakt med noen i styret, benytt i stedet et av numrene du finner nederst på denne siden – kontakt styreleder eller andre som
bor i laget avhengig av hva saken gjelder.
Abonnement Canal Digital
Styret har fått tilbud om utskifting av kabelmodemene til Canal Digital. Styret vil vurdere hva vi får av nye funksjoner, øket hastighet på internett opp mot prisen de tilbyr. Er vi ikke fornøyd vil vi også vurdere
andre leverandører på internett og TV.

Vårrengjøring

Mandag 2.mai mellom klokken 9 og 15 kommer kostebilen og fjerner de siste restene av vinteren på våre parkeringsplasser!

De som har kjøretøy eller annet på fellesområdet, må denne dagen parkerer langs Dueveien eller annet egnet sted. Dette for å frigjøre parkeringsplassene slik at alt blir kostet rent og pent.

Dette gjelder også foran blokker og rekkehus!

Olsgård 2 borettslag

Beboerinformasjon april 2016

Kontaktperson nye beboere
Styret lurere på om det er noen i borettslaget som kan tenke seg å ønske nye beboere velkommen og dele ut litt informasjon? Ta kontakt med styret.

Vasking
Det er viktig at alle tar sin tørn og bidrar til alles trivsel og vasker fellesareal! Folk som gjør arbeid i leilighetene som medfører rot og skittent fellesareal må ta ekstra ansvar!

Postkasser i blokkene
Styret jobber med innhenting av nye tilbud på større postkasser til blokkene.

Parkering
Alle har kun en parkeringsplass i borettslaget. For alles trivsel, parker på henviste parkeringsplasser!

Vi kommer til å bestille kostebil, så følge med på informasjon fra styret angående parkering relatert til dette!

Olsgård 2 borettslag
tlf : 907 99 283

Beboerinformasjon mars 2016

Sommerjobb
Er det noen ungdommer i borettslaget som kunne tenkte seg sommerjobb? Eller noen beboere som
kjenner noen ungdommer som ønsker sommerjobb? Jobben vil i hovdsak gå ut på maling av fellesareal.

Parkering
Minner om at parkering av alt bortsett fra sykkler ikke skal foregå på framsiden av blokker og rekkehus! Korte stopp for av og på lessing er tillatt!

Generalforsamling
Tidspunkt for generalforsamling er ennå ikke fastsatt, men vil bli i mai. Vi ønsker derfor saker meldt inn nå.

Frist for innmelding av saker til generalforsamlingen er satt til 18. april

Styret

Styreleder er på valg i år og interesserte kan melde seg valgkomiteen, se utdelt skriv.

Tilsyn av brannvesenet

Brannvesenet vil gjøre tilsyn i våre fellesareal i løpet av våren. Eventuelle pålegg vil bli hengt opp på tavler i oppgangene.

Det som ikke er fjernet før dugnaden i år, vil bli kastet i container.

Olsgård 2 borettslag
tlf 907 99 283

Beboerinformasjon på e-post eller papir?

Beboerinformasjon vil fra og med februar 2016 primært publiseres på borettslagets hjemmesider. De som ønsker det kan få en PDF-versjon sendt i e-post eller en utskrevet versjon i postkassen. De som ønsker beboerinformasjon sendt per e-post eller per brev, må kontakte styret.

Beboerinformasjon februar 2016

Sommerjobb
Er det noen ungdommer i borettslaget som kunne tenkte seg sommerjobb? Eller noen beboere som
kjenner noen ungdommer som ønsker sommerjobb? Jobben vil i hovdsak gå ut på maling av
fellesareal. Ta kontakt med styret!

Kandidater til styret i borettslaget
Er det noen beboere som ønsker å delta i styrearbeid? Det er valg på generalforsamlingen i 2016.
Eget skriv om generalforsamlingen deles ut etterhvert.
Interessenter kan kontakte Bodil på telefon 900 66 393.

Parkering
Minner om at parkering ikke skal foregå på framsiden av blokker og rekkehus! Korte stopp for av
og på lessing er tillatt!

Olsgård 2 borettslag
tlf 907 99 283

Beboerinformasjon januar 2016

Denne beboerinformasjon er noe redigert i forhold til den som ble utdelt den 26. januar.

Fellesareal i blokkene
Det er et felles ansvar å holde fellesreal ryddig. Det skal ikke lagres private gjenstander i disse
arealene. Det er tillatt med sykler i sykkelbod, men ellers skal det være ryddig i gang og trapperom.

Sommerhjelp
Er det noen ungdommer i borettslaget som kan tenke seg litt arbeid i sommer? Arbeidet vil i
hovedsak gå ut på maling på borettslagets boligmasse.Ta kontkt med styret for mer informasjon.
Husleieøkning fra andre kvartal
Eiendomsskatten har økt med 81%. Dette må dekkes gjennom en økning i husleien. I tillegg til
tidligere økning, vil husleien fra andre kvartal øke, se utdelt skriv.

Beboerinformasjon
Da det ble behov for nok en husleieøkning, vil årets første beboerinformasjon komme i papirform.
Neste beboerinformasjon vil kunne finnes på borettslagets nettside, se under. Om du ønsker
beboerinformasjon tilsendt på e-post, gi oss din e-postadresse og du vil motta beboerinformasjon som PDF-fil. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese denne typen filer. Programmet er gratis.

Om du fortsatt ønsker papirversjon, send oss enten en e-post eller legg en beskjed om dette i borettslagets postkasse i Dueveien 5.

Olsgard II borettslag

Parkering ved rekkehus og blokker

Parkering av biler skal skje på anviste parkeringsplasser. Det er ikke tillat å parkere foran rekkehus eller blokker om ikke dette skyldes levering av varer eller lignende. Dette for at andre skal ha mulighet å kjøre til sin inngang for lignende korte opphold.

Biler tilhørende blokker skal parkere ved parkeringsplassene ved Stærveien 2 og Dueveien 1 samt parkeringsplassen mellom Dueveien 5 og rekkehus.

Rekkehusene har anviste plasser mellom rekkehusene. Det vil si at beboere i Dueveien 7 til 13 samt Dueveien 15 til 21 skal parkere mellom rekkehusene i Dueveien.

Beboere i rekkehusene mellom Stærveien 2 til 10 samt Stærveien 12 til 18 skal parkere mellom rekkehusene i Stærveien. Det er dog viktig at biler mellom garasjene i Stærveien flyttes med jevne mellomrom slik at brøyting er mulig.

Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon november 2015

Parkering
Snøen er kommet og vinterens parkeringsproblemer kommer nærmere. Parker tett og flytt jevnlig rundt på bilene slik at de som rydder snøen får fjernet denne på en effektiv måte!

Mellom garasjene i Stærveien må det ikke parkeres biler etter snøfall! Dette området brukes som snødeponi og snørydderne trenger å få kjørt snø dit!

Beboerinformasjon
Fra januar 2016 vil beboerinformasjon kun publiseres på hjemmesiden til borettslaget samt på oppslagstavler i oppganger i blokker.

Om noen fortsatt ønsker en utskrevet versjon i sin postkasse, legg en lapp med navn og adresse i styrets postkasse i Dueveien 5.

Husleieøkning
Husleieøkningen for 2016 er en normal regulering i forhold til felleskostnader og kapitalkostnader. Økningen i husleien tar ikke høyde for eventuell økning i eiendomsskatten. Om eiendomsskatten øker, vil husleien måtte justeres ytterligere i løpet av 2016.

Oversikt totale månedlige felleskostnader: Se beboerinformasjon levert ut 24.11.2015

Røykvarslerens dag
1. desember er det røykvarslerens dag. Det vil bli levert ut ett batteri til hver leilighet samt skiftet i oppgangene.

Ha en god advent

Beboerinformasjon oktober 2015

Parkering
Snart kommer snøen og vinterens parkeringsproblemer kommer nærmere. Parker tett og flytt jevnlig rundt på bilene slik at de som rydder snøen får fjernet denne på en effektiv måte!
Mellom garasjene i Stærveien må det ikke parkeres biler etter snøfall! Dette området brukes som snødeponi og snørydderne trenger å få kjørt snø dit!

Høstmørket
Husk å bruke refleks i mørket og vær forsiktig med levende lys!

Beboerinformasjon
Fra januar 2016 vil beboerinformasjon kun publiseres på hjemmesiden til borettslaget samt på oppslagstavler i oppganger i blokker.
Om noen fortsatt ønsker en utskrevet versjon i sin postkasse, legg en lapp med navn og adresse i styrets postkasse i Dueveien 5.

Olsgård II borettslag
tlf: 90799283. OBS! Tekstmeldinger blir IKKE videresendt. RING eller send E-POST ! 😉

Beboerinformasjon september 2015

Banking av tepper
Tepper og lignende skal ikke henges ut fra veranda og bankes slik at støv kommer inn på beboer under.

Parkering
Nå som vinteren nærmer seg, er det på tide å øve seg på å parkere tettere. Parkering mellom garasjer og mellom rekkehus og garasjer frarådes grunnet snødeponi.

Stenging av vannkraner
De som har vannkraner for vannslanger på vegg, må huske å stenge denne før frosten setter inn. De som finnes i blokkene vil styret stenge.

Maling av fellesareal
Oppganger i Duevegen 1 og 5 vil bli malt helt ferdig i løpet av høsten. Duevegen 3 og Stærvegen 2 vil bli malt til neste sommer.

Olsgård II borettslag
tlf: 90799283

Dugnad

Dugnaden er satt til 26. mai klokken 18. Vi satser på godt vær og godt oppmøte!

Av ting vi må få gjort, i tillegg til raking og rydding, er litt såing av vår plen samt snuing av sanden i lekeplassen. I tillegg skal parkeringsplasser merkes så fremst kostebil har rengjort parkeringsplassene. Vi skal også få spylt søppelskurene i borettslaget.

Det vil gjøres en stor opprydning i fellesboder og umerkede ting som står i fellesareal vil kastes.

Vi oppfordrer alle til selv å kaste ting som de har lagret i fellesareal. Containere vil bli plassert ut mellom 26. og 28. mai.

Etter endt innsats blir det grilling utenfor Dueveien 5!

Vell møtt!

Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon mai 2015

Dugnad
Dugnaden er satt til 26. mai klokken 18. Det blir grilling. Av ting vi må få gjort, i tillegg tilraking og rydding, er litt såing og snuing av sanden i lekeplassen. I tillegg skal parkeringsplasser merkes så fremst kostebil har rengjort parkeringsplassene. Vi skal også få spylt søppelskurene i borettslaget.

Det vil gjøres en stor opprydning i fellesboder og umerkede ting som står i fellesareal vil kastes.

Vi oppfordrer alle til selv å kaste ting som de har lagret i fellesareal. Containere vil bli plassert ut mellom 26. og 28. mai.

Sommerhjelp
Borettslaget vil leie inn ungdommer til å male oppganger i blokker og murvegger rundt blokker og rekkehus. I den forbindelse oppfordres beboere til å vedlikeholde «sine» uteområder som veranda og plattinger. Vi ser at der er behov for dette flere steder og minner på om at dette er andelshaver sitt ansvar!
Maling og koster leveres ut av borettslaget og koster leveres tilbake i rengjort stand sammen med eventuelle malingrester.

Søppelskur
Måsefesten rundt søppelskur sliter på våre beboere! Kast avfall i containere og lukk igjen lokket!

HMS
Gjør deg kjent med gjeldende branninstruks. Om ikke en slik finnes i din leilighet, ta kontakt med styret.

Olsgård II borettslag

Dugnad 2015

Dugnad planlegges til månedskiftet mai / juni. Nærmere informasjon kommer.

Er det noen ønsker relatert til uteområder eller dugnad, send en e-post til styret!

Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon april 2015

Søppel
Nå som snøen smelter, kommer alle søppelsynder fram. SKJERP DERE!!! Om ikke annet kan dere rydde opp alle snusposer, potetgullposer, tomflasker og annet rask som dere selv har kastet ut!

Uteområder
Dugnad planlegges til månedskiftet mai / juni. Nærmere informasjon kommer.
Om det er noen som har ønsker relatert til våre uteområder, send en e-post til styret.
Videre planlegges det innleie av kostebil. Informasjon om dette vil deles ut slik at man kan parkere på andre områder enn våre parkeringsplasser. I samme seanse skal vi forsøke å merke opp parkeringsplassene.

Vedlikehold
I rekkehusene jobber VVS24 med å renovere avløpsrør. Borettslaget takker alle involverte parter for smidighet og godvilje i denne prosessen.

Takker forøvrig for godt oppmøte på generalforsamlingen!

Olsgård II borettslag
tlf: 90799283

Beboerinformasjon februar 2015

Parkering
Vi må få be alle om å parkere slik at bilen er til minst mulig hinder for de som rydder sne og at vi parkerer tettere.
En oppfordring: kjørt godt ut til kanten slik at det blir plass å komme forbi.
NB ! Det er kun plass til en bil pr leilighet !

Det er ikke tillatt å stå parkert foran inngangsparti uten om ved av og pålasting.

Generalforsamling
Styret jobber med årets generalforsamling. Beboere oppfordres til tenke over saker de ønsker skal tas opp.

Mer informasjon og innkalling kommer etterhvert.

Kontakt med styret
SMS`er som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMS`er videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Olsgård II borettslag
http://www.olsgård2.no/
Telefonnummer 907 99 283

Beboerinformasjon januar 2015

Først vil vi ønske alle et riktig godt nytt år!

Vannskader
Perioder med frost og regnvær kan forårsake skade på tak og mur. Derfor oppfordrer vi alle til å holde et våkent øye med kjellerrommene.

Klager på rot i fellesarealer og dårlig renhold
Styret har mottatt klager fra beboere vedrørende unnasluntring av vasking, samt at det oppbevares private saker og ting under trapp i kjeller. Av ordenreglementet fremgår klart at det ikke skal oppbevares ting i trappegangen og under trappen i kjeller. Videre fremgår at enhver som er ukehavende SKAL vaske fellesarealer en gang i løpet av uken, samt at en på sommerstid skal vanne i blomsterpottene på yttersiden og på vintertid sørge for snørydding slik at døren kan lukkes uhindret.

«Borettslaget’s Ordensreglene pkt 4
Rengjøring: Beboerne i hver oppgang er ansvarlig for vask av fellesarealer. Det kan være hensiktsmessig å oppnevne ”Ukehavende” som besørger ukentlig vask av
fellesarealer. Ukehavende skal også måke snø foran ytterdør. Det er alle beboeres plikt å holde områdene i tilknytning til søppeldeponi tilgjengelig for problemfri henting av avfall.»

Kontakt med styret
SMS`er som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMS`er videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Olsgård II borettslag
http://www.olsgård2.no/
Telefonnummer 907 99 283

Beboerinformasjon desember 2014

01. desember
1. desember var røykvarslerens dag – husket du å skifte batteri og vende på pulverapparatet !!!

Parkering
Det går mot mer vinter og forholdene for parkering blir trangere. Vi må få be alle om å parkere slik at bilen er til minst mulig hinder for de som rydder sne.
En oppfordring: kjør godt inn til kanten av plassen slik at det blir plass å komme forbi.
Dette gjelder spesielt de som parkerer på plassen ved Duevegen 5.
NB ! Det er kun plass til en bil pr leilighet ! + at vi skal ha plass til besøkende.

Ventiler
Den observante beboer har nok sett noen karer ’liste’ seg rundt. De er fra byggmester Nyskog som skifter deksler på alle ventilene i kjellermuren.

Kontakt med styret
SMS`er som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMS`er videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Styret vil ønske alle ei riktig god jul og et godt nytt år!

Olsgård II borettslag
http://www.olsgård2.no/
Telefonnummer 907 99 283

Beboerinformasjon november 2014

Levende lys
Vis varsomhet! Ikke forlat levende lys!

Røykvarslernes dag
1. desember markeres røykvarslernes dag! Husk å skifte batteri og teste disse!
Vend også på pulverapparatet!

Uteområder
Det er kun en parkeringsplass per leilighet! Parker tett slik at alle får en plass gjennom vinteren.
Snus og sigarettsneiper skal ikke kastes på bakken!

Fellesområder
Alle er ansvarlig for at våre fellesarealer er ryddige og rene! Alle har sin runde med trappevask og dette skal gjøres!
Ikke kast søppel / uønsket reklame på gulvet! Kast i søppelkorgen!
Sykkel og akebrett skal ikke settes under trapp i kjelleren. Fellesbod/sportsbod er ment for dette.

Styret ønsker alle i borettslaget en fin adventstid 😉

advent

Beboerinformasjon oktober 2014

Høstmørket kommer sigende og kveldene blir lengre. Da kommer også levende lys fram!
Pass på og forlat aldri levende lys!!

Ventiler rekkehus
Utvendige ventiler i rekkehus, kjelleren, blir skiftet forløpende.

Uteområder
Snøen kryper lengre og lengre ned i fjellsiden. Det betyr at vi snart må ta hensyn til dette når det gjelder parkering. Det er en parkeringsplass per leilighet.
Rekkehusene i Dueveien har parkeringsplass mellom rekkehusene.

Fellesområder
Ting skal ikke lagres under trapp eller i oppganger. Benytt felles- eller egen bod.

Olsgård 2 borettslag

Beboerinformasjon september 2014, del 2

Høsten
Høstmørket kommer sigende og kveldene blir lengre. Da kommer også levende lys fram!
Pass på og forlat aldri levende lys!
Sjekk røykvarslere og gjør en rutinemessig vending av håndslukkeren i leiligheten!

Vinduer
Nå er alle kjellervinduer skiftet i blokkene.

Ventiler rekkehus
Utvendige ventiler i rekkehus blir skiftet forløpende.

Uteområder
Anleggsgartneren gjør utbedringer på områder hvor det har vært skader i forbindelse med nedbør.
Vi ber innstendig om at beboere ikke GÅR eller KJØRER på våre utbedrede områder!
Sigarettsneiper og snusporsjoner skal IKKE kastes på fellesområder!

Fellesområder
Ting skal ikke lagres under trapp eller i oppganger. Benytt felles- eller egen bod.

Olsgård 2 borettslag
http://www.olsgård2.no
tlf : 907 99 283

Beboerinformasjon september 2014, del 1

Den nordnorske sommeren har vært raus med oss i år!

Uteområder

Sommerens store aktivitet har foregått utomhus med vedlikehold av uteområdene våre. Vi har et ulendt terreng med mange bratte skråninger som ikke er enkle å holde i orden. De bratte skråningene er nå sådd til med plenfrø. Vi er klare over at det pr nå ikke ser helt bra ut, der vannet har laget store renner i det arbeidet som så greit ut, og det arbeides med utbedring.

NB – vis varsomhet med den nysådde plenen

Låsekasser

Alle leilighetene ( -2 ) har nå fått skiftet låskasse i ’ytterdørene’.

I blokkene er det også satt inn nye låsesylindre i enkelte fellesdører slik at de nå kan åpnes med samme nøkkel som man låser opp leiligheten med.

Maling

I tiden fremover kan det forekomme maling av fellesområder. Dette vil bli merket så hvis hensyn!

Høst

Kveldene blir mørkere – vi tenner lys og har det koselig, MEN vær forsiktig med levende lys!

Olsgård II borettslag
tlf 90799283

Beboerinformasjon juni 2014

Plutselig var den der, den nord-norske sommeren – og som vanlig er den litt av og på!

Først vil vi takke alle som var med og ryddet og ordnet i forbindelse med vårrengjøringen,
– tusen takk – det blir så fint når alle tar i et tak.

Uteblomster
For de som liker å plante blomster ute kjøper vi blomster – snakk med
Tommy, Duevegen 17, 91168103

Utvendig vedlikehold
Til alle som ønsker å gjøre det litt penere omkring en så har vi:
– kvit utvendig maling for treverk
– kvit mur
– gelendermaling blokk
– terrassebeis
– terasseolje
Kontakt borettslaget på 90799283.

Gelenderkryss
Har du skadede gelenderkryss må du gi beskjed til borettslaget, olsgard2@online.no
Du kan og sende SMS til Bjørnar om hvor mange: 93466608
Må meldes snarest.

Olsgård II borettslag

tlf 90799283

Beboerinformasjon mai 2014

Maling

Sommeren er like om hjørnet og vi tilbringer mer tid ute/på veranda.

Vi vil oppfordre alle til å gjøre en innsats for at det skal bli trivelig rundt oss. Vi har maling, ‘rekkehusblå’ / kvit for tre og mur samt beise / olje for platting.

Ta kontakt med styret per telefon for nærmere avtale.

Verandakryss
Dersom du har verandakryss som må skiftes så må borettslaget få beskjed om hvor mange. Gi skriftlig beskjed til: Olsgård II borettslag, olsgaard2@online.no eller med et brev i postkassen i Dueveien 5. Postkassen står ved postkassene til beboerne.

Det er gjort avtale med Nyskog om skifting. Nyskog må ha tilgang til din leilighet. Vi har fellesnøkkel som kan benyttes, men dette vil ikke bli gjort uten tillatelse fra andelseier. Vi kommer tilbake til dette for de som skal ha skiftet kryss.

Låsekasser
Alle låsekassene vil bli skiftet. En låsekasse av den typen vi har har ei beregnet levetid på 15 år ++. Vi har hatt noen akutte skifter av låskasse, noe som er kostbart – ca 3.000 pr stk. Vi har fått tilbud fra Låsesmeden om skifte av alle låskassene – totalt kroner 40.000 for alle boenhetene .

Når dette skal gjøres vil det bli behov for at beboer er hjemme eller at det er gitt tillatelse til bruk av fellesnøkkel. Beboere i rekkehus må være hjemme for å få skiftet låsekasse eller ha avtale meden nabo om åpning av leilighet. Vi kommer tilbake med tidspunkt om når.

Dugnad
Mandag 2. juni klokken 18 er det dugnad i vårt borettslag.

Olsgård 2 borettslag

Tlf : 907 99 283
Husk; sms sendt til borettslagets telefon kommer ikke fram! Ring eller send e-post.

Skidag på søndag!

downhill

Velkommen til skidag på Mortensnes skole

Andre klasse ved Mortensnes skole har den store gleden av å invitere alle som vil til en skidag fylt med fart og moro i skibakken ved Mortensnes skole!

Dette skjer 6.april fra klokken 12 til klokken 15. Det vil bli salg av kaffe, brus, pølser og deilige kaker! Ta med familie og venner på en flott dag ute i det fri!

Kommentarer

Muligheten for å kommentere innlegg på borettslagets sider er foreløig slått av. Ønsker du kontakt med styret, følge denne lenken.

Olsgård 2 borettslag

Generalforsamlingen 2014

8 april møtes vi klokken 18 til Generalforsamling i Olsgård 2 borettslag!

Se informasjon utdelt 24. mars!

Olsgård 2 borettslag

Beboerinformasjon mars 2014

Tromskraft
Tromskraft har foretatt el-tilsyn og godkjent alle fellesanlegg i borettslaget. I tillegg har de gjennomført stikkprøver på enkelte leiligheter og flere vil få besøk i tiden som kommer. Det er den enkelte andelshaver som eier det elektriske anlegget i leiligheten og ikke borettslaget!

Uteområder
Planleggingen av arbeid på våre uteområder har startet. Om det er noen som har noen ønsker, kan disse sendes på e-post til borettslaget. Og om det er noen som kjenner noen flittige ungdommer som har lyst til å klippe gress og lignende i sommer, ta kontakt!

Ordensregler
Minner om de ordensregler som gjelder for borettslaget. Ved sjenerende støy i strid med ordensreglene, oppfordrer vi å ta kontakt med gjeldende andelshaver. Hjelper ikke dette, ta kontakt med styret!

Generalforsamlingen 2014!
Møtes 8.april klokken 18!

Kontakt med styret
SMSer som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMSer videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Olsgård II borettslag
Telefonnummer 907 99 283

Beboerinformasjon februar, del 2 2014

Han YR sier at det fortsatt skal holde seg mildt og med det også glatt. Selv om det strøes er det ikke alle steder like godt strødd. Vi vil oppfordrer alle til å ferdes forsiktig.

Hundeskit
De siste dagene har det tint en del sne og med det har også vinterens latskap kommet for dage. Det ligger en del hundeskit rundt om som ikke er tatt opp. Verst er det i området ved Duevegen 1, der er det lite pent. Og der bor det ikke engang noen hunder…

Parkering.
Nedenfor Stærvegen 2 er det en liten parkeringsplass som tilhører borettslaget. Her er det ofte ledig plass.

Uteområder
Planleggingen av arbeid på våre uteområder har startet. Om det er noen som har noen ønsker, kan disse sendes på e-post til borettslaget. Og om det er noen som kjenner noen flittige ungdommer som har lyst til å klippe gress og lignende i sommer, ta kontakt!

Kontakt med styret
SMSer som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMSer videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Olsgård II borettslag
Telefonnummer 907 99 283

Beboerinformasjon februar, del 1 2014

Den kalde snøfattige vinteren holder stand. Skal du reise på vinterferie må du la det stå på varme slik at det ikke oppstår frostskader – det kan fortsatt bli kaldere vær.

Kontroll
VVS24 renoverte for ei tid tilbake alle avløpsledningene under blokkene. Onsdag 25. februar kommer de tilbake for å foreta etter-kontroll. De må inn i kjellerbodene til de som har nedløpsrør. De berørte andelseierne har fått skriftlig informasjon.

Generalforsamling
Forvarsel om generalforsamling i borettslaget, dato blir 08. april. Det vil etter hvert komme mer informasjon.

Parkering
Om noen beboere observerer at våre parkeringsplasser benyttes av tilsluttende borettslag, må styret kontaktes.

Kontakt med styret
SMSer som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMSer videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Olsgård II borettslag
Telefonnummer 907 99 283

Beboerinformasjon januar 2014

Vi vil få ønske alle et riktig godt nytt år!

01. desember var røykvarslerens dag – husket du å skifte batteri og vende på pulverapparat!!!

Parkering
Det er vinter og sne og forholdene for parkering er blitt trangere. Vi må få oppfordre alle til å parkere slik at bilene er til minst mulig hinder for de som rydder sne – slik kan vi også unngå skade på bilen.
NB ! Det er kun plass til en bil pr leilighet ! + at vi skal ha plass til besøkende.

Søppelskur
Vi har ingen vaktmester og er derfor avhengig av at alle tar initiativ til snømåking når det trenges. Når det ikke er måket foran søppeldunkene setter Remiks ikke dunkene tilbake på plass etter tømming.

Kontakt med styret
SMSer som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMSer videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Olsgård II borettslag
Telefonnummer 907 99 283

Beboerinformasjon november 2013

Strøsand

Det er satt ut strøsand ved inngangen til alle blokkene. Det anbefales at dette oppbevares inne ved postkassene slik at strøsanden ikke fryser til en solid masse ved frost.

Parkering

Alle leiligheter disponerer en parkeringsplass. De som har to eller flere biler, må parkere på en slik måte at de ikke opptar andres parkeringsplass og ikke er til hinder for snørydding.
Biler som står mellom garasjene i Stærveien, må flyttes på dagtid slik at de som brøyter kan benytte snødeponiet mellom rekkehusene.

De som disponerer en garasje, kan parkere bil nummer to, tre eller fire FORAN denne.

Det er ingen som har faste plasser i borettslaget!

Avfallsposer

Det skal finnes nye avfallsposer i sykkelbodene i blokkene. Om det er tomt for en type, kan styret kontaktes.

Rekkehusene kan kontakte styret for å få tilgang til nye poser.

Og ALLE kan hente nye poser på Rådhuset!

Annet

Fellesarealer skal ikke benyttes til lagring av bildekk, vaskemaskiner og lignende.
Til de som har lånt utstyr av borettslaget; lever dette tilbake. Kontakt styret per telefon eller e-post.

Mørketiden er snart over oss og levende lys finner veien fram til våre koselige hjem! Hold dem med selskap eller blås dem ut!!

Olsgård 2 borettslag

Beboerinformasjon oktober 2013

En fin nord-norsk sommer er over og vinteren er her. Den kom også i år like overraskende på oss som tidligere år.

Vi vil rette en takk til alle de som har plantet blomster og gjort det fint rundt om.

Parkering
Med vinter og sne blir også forholdene for parkering trangere. Vi må få oppfordre alle til å parkere slik at bilene er til minst mulig hinder for de som rydder sne.

NB ! Det er kun plass til en bil pr leilighet ! + at vi skal ha plass til besøkende.

Bunnledninger
VVS24 er ferdig med vedlikeholdet av bunnledningene i blokkene. Det gjenstår nå kun etterkontroll av noen avløp.

Kontakt med styret
SMSer som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMSer videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Boder
Da styret ønsker oversikt over hvem som har hvilke boder i forbindelse med vedlikehold og lignende, ber vi om at alle merker sin bod med leilighetsnummer eller etasje pluss høyre, venstre eller hybel.

Annet
Minner om ordensreglene som sier at det skal være ro mellom klokken 23 og 07.

Vi går nå inn i en periode av året med lange mørke kvelder hvor mange av oss tenner levende lys og har det koselig. MEN, det er også den perioden av året at det er flest branner. Husk å slukke alle levende lys før du forlater leiligheten eller legger deg for natten!

Hilsen
Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon juni 2013

Til lykke med sommeren – nå har den bare en liten pause, men er straks tilbake!

Først vil vi takke alle som var med og rydde og ordne både før, under og etter dugnaden – tusen takk – det blir så fint når alle tar i et tak.

Uteblomster

For de som liker å plante blomster ute kjøper vi blomster – snakk med

Tommy, Duevegen 17, 91168103

 

Utvendig vedlikehold

Til alle som ønsker å gjøre det litt penere omkring en så har vi:

 •  kvit utvendig maling for treverk
 •  kvit mur
 •  gelendermaling blokk
 •  terrassebeis
 •  terasseolje

Kontakt borettslaget på 90799283 eller Bjørnar 93466608 i god tid slik at utlevering kan avtales etter klokken 17.

Lekeapparat

Det ny lekeutstyret er ferdig montert på lekeplassen – ta deg en tur i sklia !

ÆSJ !

Sigarettsneiper og brukte snusporsjoner er noe skitt !!!

Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon mai 2013

Til lykke med sommeren !

 Utvendig vedlikehold

Til alle som ønsker å gjøre det litt penere omkring en så har vi:

 •  kvit utvendig maling for treverk
 •  kvit mur
 •  gelendermaling blokk
 •  terrassebeis
 •  terasseolje

Kontakt borettslaget på 90799283 eller Bjørnar 93466608

 Uteblomster

For de som liker å plante blomster ute kjøper vi blomster – snakk med Tommy, 911 68103

Lekeapparat

Det er kjøpt inn nytt lekeapparat til lekeplassen. Utstyret vil bli satt opp første uke(ne) av juni.

 Bunnledninger

VVS24 er ferdig med vedlikeholdet av bunnledningene i blokkene. Det var noen steder det var på grensen til at det måtte graves.

Dugnad

Styret inviterer til dugnad i borettslaget mandag 27. mai fra kl 18.00

Det vil bli som tidligere satt ut konteinere.

Vel møtt.

Nøkkelbestilling

Beboere i blokkene må fylle ut et søknadsskjema for å få ny nøkkel til sin boenheten. Søknadsskjema utleveres fra borettslagets kontor ved å kontakte en av styrets

medlemmer. Etter bestilling kommer nøkkel i oppkrav fra produsent. Beboer betaler dette selv.

Annet

Sigarettsneiper og brukte snusporsjoner er noe skitt, tenk over hvor du kaster disse!!!

Minner om ordensreglene som sier at det skal være ro mellom klokken 23 og 07.

 

Olsgård II borettslag

Feiing av fellesareal

Mellom kl 10.00 – 14.00 mandag 13. mai vil det komme en kostebil og koste parkeringsplasser og gangveier i borettslaget.

Vi må få be om at biler flyttes, settes i garasjen slik at kostebilen kommer til.
I Duevegen kan sette bilen stå på veiskuldra.

Olsgård 2 borettslag

Uteområder

Snøen ligger tykt på bakken og det ser ut til at den vil ligge en stund. Men det betyr ikke at våren ikke kommer og at man ikke kan planlegge litt utbedringer av våre uteområder.

Om det er noen som ønsker å pynte på våre uteområder med planter, busker eller lignende, vil borettslaget stille opp med penger til innkjøp av de nødvendige produktene. Innen for visse grenser naturligvis. Selve arbeidet med beplanting og lignende må den enkelte stå for selv eller i samarbeid med andre.

Borettslaget har blomsterjord og noe redskaper til denne typen arbeid.

Om dette høres interessant ut, ta kontakt med styret!

Beboerinformasjon april 2013

GF gjennomført, nytt styre

Da var generalforsamlingen i Olsgård 2 borettslag gjennomført og referat vil bli levert ut til beboere så snart som mulig.

Styret har fått en ny sammensetning, se her.

Varsel om generalforsamling 2013

Olsgård II borettslag
Varsel om generalforsamling

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om generalforsamling i
Olsgård II borettslag.

Dato for møte: 09. april 2013 kl. 1800

Sted: IBIS, Alkeveien 14
Inngang motsatt hjørne for Billigkjøkken

Frist for innmelding av saker: 08. mars 2013.

Sendes til:

Olsgård II Borettslag, Duevegen. 5, 9015 Tromsø

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.

Egen innkalling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen.

Med hilsen
Olsgård II borettslag

Delt ut skriftlig 20.02.2013

Beboerinformasjon februar 2013

Avløpsrør
VVS24 har nå startet arbeidet med vedlikehold av avløpsrør i blokkene, under gulvet og ut til
der hvor rørene møter de kommunale rør.
Det er viktig at VVS24 får tilgang til kjellerboden. Ved behov kan VVS24 kontaktes på tlf:
982 27 463 Trond Vidar

NB!!
Dette arbeidet medfører perioder med støy også på kveldstid. Du må IKKE slå av strømmen
til maskiner som står og går – det er noe som skal herdes. Kuttes strømmen kan det gå
skikkelig galt – belegget som er lagt i rørene kollapser – da må det graves i/under kjellergulv.

Generalforsamling 2013
Årets generalforsamling blir 09.april.

Er det andelseiere som kan tenke seg å sitte i styret, ta kontakt med Bodil Setesteinuren, Dueveien 3.

Beboerinformasjon januar 2013

Først vil vi ønske alle et riktig godt nytt år!

Har du husket å bytte batteri i røykvarsleren(e) !

Forsikring
Borettslaget har inngått avtale med Gjensidige om forsikring av Olsgård II.

Fra 01. januar 2013 skal du ringe 03100 tastevalg 1 dersom det oppstår skade.

Avløpsrør
VVS24 har nå startet arbeidet med vedlikehold av avløpsrør i blokkene, under gulvet og ut til der hvor rørene møter de kommunale rør. ’Filming’ av rør viser at det ikke står så bra til. I Duevegen 1 er det forskyvning av rør – vi håper det lar seg ordne uten graving.
Beboere som har avløpsrør i sin bod må rydde slik at det er 1 m bredde fra boddør og til hjørne hvor avløpet går ned ( ikke den veggen hvor rør går ut )
Det er viktig at VVS24 får tilgang til kjellerboden. Skal du reise bort må du ordne med at noen har nøkkel til boden – eller du kan la den stå åpen.
VVS24 kan kontaktes på tlf: 982 27 463 Trond Vidar
Arbeidet startet torsdag 10. januar i Duevegen 5. De beregner å bruke vel ei uke pr inngang. Neste inngang ( kjeller ) blir Duevegen 3 – osv.
Til slutt tar de Stærvegen 2, uke ??

Generalforsamling 2013
Det ligger an til at generalforsamlingen 2013 vil bli i april.

Om noen dager er sola tilbake – kjøp noen solboller til helga og kos dere.

Olsgård II borettslag

Avløpsrør

VVS24 har nå startet opp arbeidet med vedlikehold/utbedring av avløpsrør i kjeller, under gulvet og ut til der hvor rørene møter de kommunale rør.
I flg VVS24 vil de koble om til ekstra avløp slik at vi ikke skal blir berørt mens arbeidet pågår.
Beboere som har avløpsrør i sin bod må rydde slik at det er 1 m bredde fra boddør og til hjørne hvor avløpet går ned ( ikke den veggen hvor rør går ut )

Det er også viktig at VVS24 får tilgang til kjellerbod. Skal du reise bort må du ordne med at noen har nøkkel til boden – eller du kan la den stå åpen.

VVS24 kan kontaktes på tlf: 982 27 463 Trond Vidar

Til oss andre som ikke har rør i boden:
– vi må være behjelpelig med å ikke låse ytterdør og kjellerdører mens VVS24 jobber i kjelleren.

Arbeidet starter torsdag 10. januar i Duevegen 5. De beregner å bruke vel ei uke pr inngang. Neste inngang ( kjeller ) blir Duevegen 3 ca uke 4 – osv.
Til slutt tar de Stærvegen 2, uke ??

Går arbeidet greit kan de bli ferdig tidligere.

Olsgård II borettslag

Godt nytt år

Olsgård 2 borettslag ønsker alle sine beboere et riktig godt nytt år!

Måtte 2013 bringe hell og lykke til alle!

Beboerinformasjon desember 2012

TV2/Canal Digital-striden

3 tilleggskanalene som TV2 eier er borte fra skjermen pga uenighet om betaling og hvor de skal ligge i kanaltilbudet – i den faste pakken eller sammen med valgfrie kanaler.
I dag betaler Canal Digital ca kr 1,50 pr mnd pr enhet for å sende disse tilleggskanalene fra TV2. Kravet fra TV2 er nå kr 8,00 pr mnd pr enhet noe som Canal Digital ikke vil akseptere.
I tillegg kommer påslaget til Canal Digital.
Blir resultatet av TV2-striden at Canal Digital/vi må betale vesentlig mer pr mnd, kan vi ikke se bort fra at vi må øke husleia fra 01. juli 2013.
Vi vil presisere at hovedkanalen TV2 alltid vil være der – det er et pålegg fra departementet.

Forsikring

Vi har vært ute og bedt om tilbud fra flere forsikringsselskap om forsikring av Olsgård II.
Vi har vurdert tilbudene vi har fått og valget falt på Gjensidige, noe som vil gi premiereduksjon for 2013.
Vi vil gjøre oppmerksom på at forsikring for ”private” garasjer fra nå av vil bli fakturert den enkelte garasjeeier.
Fra 01. januar 2013 skal du ringe 03100 tastevalg 1 dersom det oppstår skade.

Røykvarsler

01. desember er røykvarslerens dag – da skal det skiftes batteri.
Det er i de mørke ukene fremover at vi tenner mange lys for å gjøre det litt koselig rundt oss.
Men akk, det er også i denne perioden det er flest branner og vi oppfordrer derfor alle om å være ekstra forsiktig med levende lys.

Om vel 3 uker er det jul. Vi vil ønske alle ei koselig adventstid og ei riktig

GOD JUL

Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon oktober 2012

Høst og mørketid

Her hos oss i Olsgård II borettslag er det kortere vei til naboen. Denne nærheten er noe vi må leve med og helst gjøre nytte av. Vi går nå inn i en periode med mer selskapelighet i hjemmet. Vi inviterer venner hjem til oss og har det hyggelig. Noen ganger kan det bli litt mer lyd enn det normalt er, men vi må ta hensyn til at vi bor i et tett fellesskap. Vi som da blir nabo til ’lyden’ kan være litt overbærende, men vi skal ikke godta alt. I alle fall – ha det koselig !

Lekeplass
Utenfor Duevegen 1 var det tidligere et lekeapparat. Dette ble fjernet for ei tid tilbake og det var kun en haug med ugress igjen. Nå er denne haugen kjørt vekk / slette ut. I flg firmaet som utførte arbeidet inneholdt hagen mye gammel betong/asfalt og byggningsavfall.
Til våren skal vi kjøpe jord og legge over og så igjen.

Tak
I løpet av sommeren har det vært utført kontroll / vedlikehold av alle tak i borettslaget.

Parkering / snerydding
Som tidligere nevnt har vi begrenset med parkeringsplasser og det er derfor viktig at vi er litt ’intim’ når vi parkerer.
Snøen er kommet og da er det ekstra viktig at vi parkerer på en god måte.
På vegne av de som rydder snø må vå vi be om at bilen ikke settes ’midt’ på parkeringsplassen – kjør den godt inn til kanten.

Elektronisk utstyr
Forsikringsselskapet ber oss informere om at brann i elektronisk utstyr er en av de hyppigste årsaker til branner i dag. Ikke lad telefon om natta! En meget god vane er å ta ut stikkontakten(e) når utstyr ikke benyttes.

Husleiesatser som vil gjelde fra 1.1.2013:
2-roms: 3192,-
4-roms: 5209,-
Rekkehus: 5766,-

Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon september 2012

Terasseolje/maling
Vi vil takke alle som i sommer har oljet/beiset verandadekke og malt gelender. Det skal så lite til for at det skal bli litt koseligere rundt oss.

Bil
Den lille gamle bilen på parkeringsplassen ved Duevegen 1 er fjernet av Viking. Utgiftene for dette belastes bilens eier – dette i flg. Viking.

Lekeplass
30. august var det rivningsdugnad av det gamle lekestativet på lekeplassen foran Duevegen 5. Takk til de som kom og gå en hjelpende hånd.
Nytt lekeapparat vil bli satt opp til våren.

Stige
Det er kjøpt nye stiger til rekkehusene.
Når feieren kommer MÅ beboere hvert i hvert rekkehus sørge for at stige settes opp.

Blomsterløk
Ønsker du å sette ned blomsterløk i høst tar du kontakt Tommy på tlf. 91168103

Sigarettsneiper og brukte snusporsjoner er noe skitt, tenk over hvor du kaster disse!!!

Olsgård II borettslag
Olsgaard2@online.no

Lekeplassen

30. august klokken 18 blir det rivningsdugnad av det gamle lekestativet på lekeplassen nedenfor Dueveien 5. Det vil komme nytt lekestativ etter hvert. Om du kan komme, send e-post til olsgaard2@online.no innen tirsdag 28.08. Dette med tanke på bestilling av konteiner.

Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon august 2012

Sommer
Sommeren ble kanskje ikke slik vi håpet på. Vi håper likevel at alle har hatt en koselig ferie og er klar for nye dyster. Se deg om i borettslaget, det er mange som har ordnet flotte blomsterbed.

Litt vinterbrensel
For å bedre trafikksikkerheten ble det i sommer saget ned en del trær i krysset Erling Kjeldsens veg og Stærvegen. Vil du ha ved til brensel er det fritt frem til å hente – først til møllaprinsippet gjelder. NB – må kvistes !

Terasseolje/maling
Selv om sommeren er på hell er det ennå tid til oljing av verandadekket og maling av gelender.
NB ! verandadekket er av trykkimpregnert materiale og vil ikke råtne, men trenger stell!
Ta kontakt med styret for utdeling av terasseolje / maling.
90799328 / Olsgaard2@online.no

Bil
På parkeringsplassen ved Duevegen 1 er det hensatt en gammel, rusten bil. Det har ikke meldt seg noen eier til denne bilen. Borettslaget vil med det første få den tauet vekk. Vi har vært i kontakt med politiet om saken.

Lekeplass
30. august klokken 18 blir det rivningsdugnad av det gamle lekestativet på lekeplassen nedenfor Dueveien 5. Det vil komme nytt lekestativ etter hvert. Om du kan komme, send e-post til olsgaard2@online.no innen tirsdag 28.08. Dette med tanke på bestilling av konteiner.

Ikke kast mat til fugler slik at måser lager fest! Sigarettsneip, hvor kaster du den ???

Olsgård II borettslag

Blomster

Etterhvert har våre uteområder blitt litt penere takket være noen engasjerte beboere i borettslaget. Det er fortsatt mye areal som har forbedringspotensiale, men det er ingen hast. Man får ta tiden til hjelp og planlegge litt, så kan kanskje flere oaser som de under dukke opp i vårt borettslag…

   

Om du ønsker å bidra til den stadig voksende blomster- og prydvekstoppblomstringen, ta gjerne kontakt med styret. Om det legges ned egeninnsats ved beplanting, ordner borettslaget økonomiske ved innkjøp (innenfor rimelighetens grenser).

Hilsen
Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon del 2 juni 2012

Dugnad
Takk til alle som også i vår har raket og ryddet utearealer – det ble så fint.

Verandagelender
Verandagelendret til Duevegen 15 – 21 er skiftet, ikke håndlista. Verandabordene er grunnet og malt. Listene som bordene er spikret til må ikke males før til høsten ( neste vår ) – dette fordi at listene er for fuktige, iflg Nyskog.

Verandadekke rekkehus
Alle verandadekkene tilhørende rekkehusene skal sjekkes – løse bord festes – skiftes dersom skadet.

Terasseolje/maling
Vi må få be om at alle vedlikeholder/oljer verandadekket slik at vi unngår at de blir stygge.
NB ! verandadekket er av trykkimpregnert materiale og vil ikke råtne, men trenger stell!
Ta kontakt med styret for utdeling av terasseolje.
Vi har også maling til verandagelender. Kvit murmaling har vi også.
90799328 / Kontaktinformasjon

Bil
På parkeringsplassen ved Duevegen 1 er det hensatt en gammel, rusten bil. Vi må be om at den blir fjernet.

Blomster
Blomsterkassene har fått nye, fine blomster. De som vil være med å plante, kontakt Tommy på tlf. 91168103

Ikke kast mat til fugler slik at måser lager fest! Ikke kast sigarettsneiper på plenen!!!

Vi ønsker alle en riktig fin sommer – husk solfaktor.

Olsgård II borettslag

Dugnad 2012

Denne informasjonen kommer lovlig sent, men håper de det gjelder leser den…

Det er bestilt konteinere til mandag 11. juni, konteinerne hentes 12. juni.

10 kubikk Stærvegen 10 – 12

10 kubikk Duevegen 5 – 7

20 kubikk duevegen 1

Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon juni 2012

Tetting av toppverandaer
Arbeidet med tetting av toppverandaene er avsluttet. Gelendrene er hevet slik at de tilfredsstiller kravet til riktig høyde. I tillegg er det montert hatter oppe på verandasøylene og kantene på tilhørende fundamenter er slipt ned for at vatn skal renne vekk. Tilsvarende sliping skal også gjøres på fundamentene til verandaene til rekkehusene.

Verandagelender
Verandagelendrene tilhørende rekkehusene i Duevegen skal skiftes/utbedres. Nyskog fikk et akuttoppdrag som de måtte ta, men de er tilbake hos oss om ikke lenge.

Dugnad
Dugnad avholdes mandag 11. juni kl 18:00 – uke 24.

Gressklipping
Borettslaget har inngått en avtale med en ung herre slik at plenen klippes gjennom sommeren.

Terasseolje/maling
Vi må få be om at alle vedlikeholder/oljer verandadekket slik at vi unngår at de blir stygge.
NB ! verandadekket er av trykkimpregnert materiale og vil ikke råtne, men trenger stell!
Ta kontakt med styret for utdeling av terasseolje.
Vi har også maling til verandagelender. Kvit murmaling har vi også.
90799328 / Olsgaard2@online.no

Blomster
Blomsterkassene har fått nye, fine blomster. De som vil være med å plante, kontakt Tommy på tlf. 91168103

Annet
Ikke kast mat til fugler slik at måser lager fest! Ikke kast sigarettsneiper på plenen!!!

Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon mai 2012

Parkering
Vi har fått henvendelse fra naboen angående parkering på Håpet III sine parkeringsplasser, (det er borettslaget på andre siden av Duevegen). Det er spesielt bruk av parkeringsplassen mellom Duevegen 8 og Duevegen 10 som skaper irritasjon. Besøkende til, eller beboere i vårt borettslag skal ikke benytte seg av parkeringsplasser i andre borettslag. Dette er noe vi selv har vært plaget med på parkeringsplassen mellom Stærveien 2 og Duevegen 1. Vi håper at for fremtiden vil all parkering som har tilslutning til Olsgård II borettslag vil skje på vårt eget område. Hver boenhet har EN parkeringsplass! Det er ikke ulovelig å parkere langs vegkanten.

Tetting av toppverandaer
Arbeidet med tetting av toppverandaene på blokkene går mot slutten. Alle verandaene i blokkene er konstruert på samme måte og av den grunn må vi be alle om å være forsiktig ned bruk av vann på verandaen.

Verandagelender
Verandagelendrene tilhørende rekkehusene skal skiftes/utbedres. Det vil bli montert bord som er malt med hvit grunningsmaling.

Verandadekke
Det har vært foretatt kontroll av verandadekket tilhørende rekkehusene. Denne kontrollen avdekket behov vedlikehold. Der det er nødvendig vil bord skiftes/festes. Vi må få be om at alle vedlikeholder/oljer dekket slik at vi unngår at de blir stygge. Ta kontakt med styret for utdeling av terassebeis/pensel.
NB ! verandadekket er av trykkimpregnert materiale og vil ikke råtne.

Dugnad
Dersom vær og føre tillater det, vil dugnad avholdes i uke 24. Nærmere dato vil komme.

Gressklipping
Er det noen som kan eller vet om noen som kunne tenke seg å klippe gresset i vårt borettslag? Ta i så fall kontakt med Tommy, tlf 911 68103.

Blomster
Blomsterkassene som ble satt ut i fjor, vil bli satt ut i år også. De som vil være med å plante, kontakt Tommy på tlf. 91168103

Ikke kast mat til fugler slik at måser lager fest! Ikke kast sigarettsneiper på plenen!!! 🙁

Vi vil ønske alle en riktig fin 17. mai
Olsgård II borettslag

Feiing av borettslagets område

Fredag 11. mai vil det komme en kostebil til borettslaget. For at kostingen skal bli så effektiv som mulig, er det ønskelig at alle som har bil hjemme denne dagen, parkerer langs med veien på formiddagen.

Borettslaget

Beboerinformasjon april 2012

Først vil vi takke de som kom på generalforsamlingen for fremmøte. Det hadde vært triveligere om flere tok seg tid til å komme.

Gebyr husleie
TBBL belaster kr 30,00 pr mnd for de som får tilsendt papirfaktura for betaling av husleie. TBBL sender i disse dager ut giroer for april mnd. Neste utsendelse vil omfatte
resten av året med et påslag på kr 30,00 for hver mnd.
Vi anbefaler de som får papirfakturaer med giro om å opprette autogiro eller e-faktura så slipper dere dette gebyret.

’Fyre med ved’
Papir og lignende skal ikke brennes i ovnen – det skal i sine respektive poser i søpla.
Oppe på røykpipene er det montert avtrekksvifter. Papir gir veldig mye sot som lett setter seg
i viftebladene som resulterer i at viftene stopper opp.

Tak rekkehus
Takpappen på kanten over verandaene på rekkehusene i Duevegen har løsnet ved flere tilfeller. Nå har folk fra et ’takfirma’ vært og ordnet. De sa at pappen som er der er lagt feil, men at det nå er OK og vil holde i mange år fremover.

Blomster
Blomsterkassene som ble satt ut i fjor, vil bli satt ut i år også.
De som vil være med å plante, kontakt Tommy på tlf. 91168103

Olsgård II borettslag

Parkering på Håpet III borettslag sine parkeringsplasser

Heisa,

Styret i Håpet III borettslag har kontaktet Olsgård II borettslag angående parkering på Håpet III sine parkeringsplasser. Det er spesielt bruk av parkeringsplassen mellom Duveien 8 og Dueveien 10 som skaper irritasjon. Besøkende til, eller beboere i vårt borettslag skal ikke benytte seg av parkeringsplasser i andre borettslag. Dette er noe vi selv har vært plaget med på parkeringsplassen mellom Stærveien 2 og Dueveien 1.

Vi håper at for fremtiden vil all parkering som har tilslutning til Olsgård II borettslag vil skje på vårt eget område.

Hilsen Olsgård II borettslag

Varsel om generalforsamling

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om generalforsamling i
Olsgård II borettslag.

Dato for møte: 28. mars 2012 kl. 1800

Sted: Hjemmetjenestens lokale i Høyblokka

Frist for innmelding av saker: 07. mars 2012.

Sendes til:
Olsgård II Borettslag, Duevegen. 5, 9015 Tromsø

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.

Egen innkalling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen.

Papirversjon av dette dokumentet ble utdelt til alle beboere 22.02.2012

Med hilsen
Olsgård II borettslag

Informasjon fra Ishavskraft

Heisan,

Informasjon fra Ishavskraft om innføring av el-sertifikater. I praksis en økning av strømprisen og hvorfor kan du lese i dette dokumentet.

Olsgård II borettslag

Beboerinformasjon januar 2012

EL-sjekk

Et år etter at det ble foretatt EL-sjekk av alle leilighetene er det andelseiere som ennå ikke har levert godkjent EL-sjekk. Oversikt over de som ikke har levert blir nå oversendt TBBL, juridiske, for videre behandling.

Låsing av ytterdør

Alle blokkleilighetene har nå ”dørtelefoner” i drift.

Den observante har nok registrert at det er montert en sak(lås) i underkant av ringeknappene. Dette er utstyr som posten skal benytte for å låse seg inn. Det benyttes samme nøkkel som postbudet benytter for å åpne postkassene inne i gangen.

Dermed kan de inngangene som ønsker å ha ytterdøra låst hele dagen gjøre det.

Generalforsamling 2012

Går alt etter planen vil generalforsamlingen 2012 bli 28. mars – uke 13.

 

Olsgård II borettslag

 

Godt nytt år

Fyrverkeri

 

Styret ønsker alle beboere i Olsgård 2 et riktig

godt nytt år!

Julehilsen

God jul og godt nytt år

 

ønskes alle beboere i Olsgård 2!

 

 Hilsen styret

 

Håper alle har benyttet seg av den lille før-juls-gaven som styret delte ut i forbindelse markeringen den 1. desember. Et viktig tiltak før man går inn i den forestående høytiden med mye levende lys rundt om i de norske hjem.

Luciadagen

Lucia

Santa Lucia

Svart senker natten seg
i stall og stuer.
Solen har gått sin vei.
Skyggene truer.
Inn i vårt mørke hus
stiger med tente lys
Santa Lucia, Santa Lucia!

Natten er mørk og stum.
Med ett det suser
i alle tyste rom
som vinger bruser.
Se på vår terskel står
hvitkledd med lys i hår
Santa Lucia, Santa Lucia

Bildet er designet av Tove Svarkjønnli og lånt fra http://www.scraphaugen.no.

Røykvarslerens dag!

I dag, 1.desember, er det røykvarslerens dag. Gi denne ofte glemte, men livreddende installasjon ekstra oppmerksomhet i dag. Gi den energi og vitalitet! Gi den et nytt batteri!

Beboerinformasjon Desember 2011

Røykvarsler

Det er tid for å skifte batteri i røykvarsleren. Vi har kjøpt et batteri til hver. Du må ikke
glemme å skifte. Faktum er at vi er inne i den mest belastede perioden av året med flest
branner. Tradisjon tro er det også i denne perioden vi benytter flest stearinlys.
Vi oppfordrer alle om å være ekstra forsiktig med lys.

Verandadragere

Det har i november vært foretatt ny analyse av jerndragerne under verandaene. Endringene,fra måling for 4 år tilbake, er ubetydelige. Vi har fått opplyst at det ikke er behov for nymåling før om 6-7 år.

Med siste verset av nord-norsk julesalme av Trygve Hoff,
vil vi ønske alle ei riktig god jul og et godt nytt år.

Guds fred over fjellet og åsen
la det gro der vi bygge og bor
Guds fred over dyran på båsen
og ei frossen og karri jord
du ser oss i mørketidslande
du signe med evige ord
husan og fjellet og vannet
og folke som leve her nord

Styret
Olsgård II borettslag

Ha ei koselig adventstid
og
God Jul

Oppgradering av dekoder

Styret har i dag fått tilsendt et informasjonsskriv fra Canal Digital. Canal Digital skal oppgradere de nye dekoderene våre, og i den sammenheng kan man oppleve litt problemer. Under følger teksten i informasjonsskrivet.

Hei!

I morgen formiddag, tirsdag 22.november, oppgraderer vi hovedstasjonen i Tromsø. Jeg er litt usikker om dere har fått denne informasjonen om oppgraderingen. I informasjonen står det hva kunder med dekoder må gjøre for å få bilde etter oppgraderingen.

- Dekoderen vil oppleves som treg i starten med ny software, men etter hvert så går den seg til å blir raskere i behandling av knapptrykk. Dette kan gå seg til i løpet av 2 dager.

- Det kommer ny kanalplan så brukere må slå av og på dekoder for å få ny liste

- ID-TV må restartes, noen modeller må søkes inn på ny.

- VIASAT Motor/Visjon Norge/TVE/Fransk 24/VTV4/TV5 Modo/Viasat krime kan oppleve hakking i bildet. I forbindelse med dette kan det være nødvendig å bytte apparatkabel (type 3C2V kabel som er noe eldre har vist seg å gi problemer)

Kunder som får problemer tar kontakt med Canal Digital på telefon 06090.

Om det er noen som har problem med svart skjerm / intet signal etter å ha startet dekoderen på nytt ved å trekke ut strømkabelen, kan man gå inn i menyen på dekoderen og gjenopprette fabrikkinnstillingene. Se utlevert manual for hvordan dette gjøres.

Hilsen Styret

Beboerinformasjon november 2011

Døråpner for blokkene
Det er nå montert døråpnertelefoner i alle blokkleilighetene. På utsiden av ytterdøra skal det monteres en egen sak som posten skal kunne benytte for å komme inn til postkassene. Til dette er på plass må du passe på at ytterdøra er åpen når du går ut om morgenen.

Canal Digital
Canal Digital ( Sønnico ) opplyser at de nå har kun noen leiligheter igjen som ikke har fått installert dekoder. Dette fordi andelseier ikke har vært til stede. De går ikke inn i ei leilighet uten at andelseier er der.
Har du ikke fått dekoder må du ringe 948 12 117 for å avtale tid.

Viktig: Denne dekoderen og modemet som Canal Digital monterer må ikke fjernes – den skal følge leiligheten ved salg.

Husleie
Husleie fra 01.01. 2012 blir:
2-roms 2858,-
4-roms 4889,-
Rekkehus 5450,-

I tillegg kommer kr 212,- pr mnd for kabel-TV

El-sjekk
De som har fått godkjent el-sjekken, må sende bekreftelse til borettslaget.
De som mangler godkjent el-sjekk må få dette gjort snarest.

Styret

Beboerinformasjon oktober 2011

Døråpner for blokkene

For enkelte oppleves det at lyden er svak på det nye telefondøråpneranlegget.
Du kan for egen regning kjøpe en tilleggssak med trådløs ’ding-dong’ som du kan plassere hvor du vil i leiligheta.
Denne trådløse saken kan du bestille hos:
EL-installasjon, tlf 77 61 15 11 eller 911 93 999 / geir@el-installasjon.com
Pris pr trådløs apparat er kr 1050,00 + mva
NB – du må ikke trykke på den lille knappen med 3 prikker – det kan resultere i at du bryter tale-forbindelsen til apparatet ute.

Nøkkel for blokkene

Henvend deg til styre så får du rekvisisjon.
Utfylt og signert rekvisisjon leveres borettslagets postkasse i Dueveien 5.
Nødvendig informasjon er nøkkelnummer, står på din nøkkel.
Din signatur hvor det står (Signatur rekviren) og adressen nøkkelen skal sendes til.
Det er kun andelseier som kan bestille nøkler.
Rekvisisjonen MÅ signeres av styreleder som sender den til produksjon.
Nøklene produseres av et firma i Trondheim. Dette firmaet lager ikke nøkkel dersom styreleder ikke har signert på rekvisisjonen.
En nøkkel kostet pr okt 2011 kr 175,00 pluss moms og frakt/oppkravsgebyr.

Canal Digital

Canal Digital skulle etter planen starte arbeidet med montering av de nye dekoderne, men er blitt forsinket med en uke. Installasjon vil med det bli i uke 44 og 45. Oppgradering av abonnement skjer etter at installasjon er ferdig.

Viktig: Skal du være borte uke 44 og/eller 45 må du ordne deg slik at noen har nøkkel til din leilighet – Canal Digital skal inn for å montere utstyr.
Gi beskjed til styret om hvem som har nøkkelen – hvit postkasse inne til høyre i Duev 5.

Dette utstyret som Canal Digital monterer må ikke fjernes ved flytting – skal følge leiligheten.

Søppel

Søppel som kastes i dunken skal være i plastpose som er knytt sammen. Knyter du ikke posen før du kaster den, vil ditt søppel spres utover når det blir hentet.

Fellesvask

Styret ønsker å minne alle beboere i blokkene om at felles areal er et felles ansvar. Dette skal vaskes av ukehavende. Se for øvrig ordensreglene for borettslaget.

Styret
Olsgård II

Nøkkelbestilling

Beboere i blokkene må fylle ut et søknadsskjema for å få ny nøkkel til sin boenheten. Søknadsskjema utleveres fra borettslagets kontor ved å kontakte en av styrets medlemmer. Utfylt skjema leveres i borettslagets postkasse i Dueveien 5. Det er kun andelseier som kan bestille nøkkel!

Nøklene produseres av et firma i Trondheim. Dette firmaet sender ikke ut nøkler om ikke styreleder har signert på søknadskjema.

En nøkkel koster per oktober 2011 kroner 175 pluss moms og frakt / oppkravsgebyr.

Nødvendig informasjon er nøkkelnummer, står på din nøkkel, din signatur hvor det står (Signatur rekviren),
og adressen nøkkelen skal sendes til. Det er kun eiere av boenhet som kan bestille nøkler.

Kommende styremøter

 • 26. oktober
 • 16. november
 • 29. november

Saker må være levert per e-post, i forslagskassen eller i postkassen til styret i Dueveien 5 før klokken 18 de dagene styremøter avholdes.

Oppdatering: Nå finnes det en oversikt over kommende styremøter her.

Dørtelefon

Det er delt ut bruksanvisning på det nye dørtelefonsystemet til alle beboere i blokkene. Om noen skulle miste dette arket, eller rett og slett ikke orker å arkivere for framtidig behov, finnes det en lenke under dokumenter som heter Bruksanvisning dørtelefonsystem (ekstern fil). Ekstern fil betyr at dokumentet ligger på produsentens / importørens hjemmeside.

Lyspærer

Det er nå lyspærer tilgjengelig i felles / sykkelboden i blokkene. Dette er sparepærer som er ment for bruk i felles oppgang. Når de er oppbrukte, kan en i styret kontaktes slik at det kan ordnes nye. Beboere i rekkehus kan kontakte styret for å få pærer til lys montert på garasjer.

Styret håper at beboere / ukehavende i blokkene kan skifte disse pærene når de slutter å fungere. Om ikke dette blir gjort, kan styret kontaktes.

Beboerinformasjon september 2011

Døråpner

Det er nå montert ”telefondøråpner” i alle blokkleilighetene. Det gjenstår nye ringeknapper utenfor hver leilighet. De vil bli montert med det første.
Utenfor ytterdøra blir det montert en egen boks som posten skal benytte for å komme inn til postkassene. Inntil videre må første person ut døren om morgenen sørge for at døren er ulåst.
Justering av ringevolum:
Hold nede døråpnerknapp – knapp med ’nøkkel’:
– trykk på knapp med 2 prikker. Ringelyden vil da komme.
– trykk en gang til på knapp med 2 prikker og ny ringelyd kommer.
Trykk til du har fått ønsket volum.

Canal Digital

Canal Digital har hatt problemer med levering av dekodere. De som kom hadde feil software installert. Nå er nye godkjente dekodere leveringsklare.
Installasjon i hver leilighet skal gjøres i uke 43 og 44. Oppgradering av abonnement skjer etter at installasjon er ferdig.

Viktig 1: Skal du være borte uke 43 og/eller 44 må du ordne deg slik at noen har nøkkel til din leilighet – Canal Digital skal inn for å montere utstyr.
Gi beskjed til styret om hvem som har nøkkelen – hvit postkasse inne til høyre i Duev 5.

Viktig 2: Dette utstyret som Canal Digital monterer må ikke fjernes – skal følge leiligheten.

Verandagelender

Det drøyer med leveransen av flere verandakryss. Usikkert når vi får de.

Parkering

På parkeringsplassene ved blokkene er det nå satt opp skilt som viser hvem som har rett til å parkere. Disse skiltene gir nå, iflg. politiet, borettslaget rett til å få tauet bort biler.

Styret
Olsgård II

Ytterdører i blokkene

El-installasjon er i ferd med å ferdigstille oppgraderingen av ringeapparatene i blokkene. I denne oppgraderingen er det inkludert et calling-system som gjør det mulig for beboer å prate med den eller de som ringer på samt låse opp ytterdøren fra leiligheten. Det er slik at dørene etter oppgraderingen i utgangspunktet vil være låst til en hver tid. Dette betyr blant annet at postmannen vil ha problem med å komme seg inn for å levere posten. Inntil man finner en løsning på dette er det behov for at beboere i de enkelte blokkene låser opp døren om morgenen. Så, den første som går ut av døren på morgenen sørger for at døren forblir ulåst og ukehavende sørger for å låse den om kvelden. I det store og det hele ganske likt slik det skal fungere i dag.

Vedtekter

Nå er de gjeldende vedtektene lagt ut på borettslagets nettsted. De finner de under lenken dokumenter i menyen over eller ved å følge denne lenken.

Parkering

Det vil i nær framtid bli satt opp parkeringsskilt i borettslaget. Disse vil angi hvor man kan parkere og presisere at parkeringsplassene tilhører Olsgård II borettslag. I all hovedsak er parkeringsplassen på nordsiden av Dueveien 5 for beboere i Dueveien 5 og Dueveien 3 nord. Parkeringsplassene mellom Stærveien 2 og Dueveien 1 tilhører Stærveien 2, Dueveien 1 og resten av beboerne i Dueveien 3.

Flytting av sotluker

Arbeider med å flytte sotluker i blokkene har begynt. Sotlukene flyttes fra private boder og ut i fellesareal for å gjøre tømming av disse lettere. Arbeidet er begynt i Dueveien 5 og 3.

Beboerinformasjon august 2011

Canal Digital

Den observante har vel fått med seg at noen har gravd seg ’’gjennom’’ borettslaget. Det er Canal Digital som har begynt arbeidet med nye kabler i forbindelse med oppgraderingen av kabel-TV anlegget. Gravearbeidet er utført av Sønnico. Etter planen vil alle beboerne ha tilgang til digitale TV-signaler i løpet av september.

Viktig 1: Skal du reise bort i løpet av september må du ordne deg slik at noen har nøkkel til din leilighet – Canal Digital skal inn for å montere utstyr.

Gi beskjed til styret om hvem som har nøkkelen. Hvit postkasse inne til høyre i Duev 5.

Viktig 2: Dette utstyret som Canal Digital monterer må ikke fjernes – skal følge leiligheten.

Verandagelender

Laber respons fra de som ikke har malt verandagelendret!! – vi har maling.

Det viser seg at det er behov for flere gelenderkryss. Disse kryssene får vi ikke før senere i høst. Har du gelenderkryss med skade så legg en lapp i postkassen i Duevegen 5, med hvor mange kryss du trenger.

Døråpner

5. september starter arbeidet med montering av ”telefondøråpner”  i alle blokkleilighetene.

EL-installasjon vil starte i Duevegen 5, mandag 5. september.

Det vil bli hengt opp nærmere beskjed i hver blokkinngang.

Viktig 3: Skal du reise vekk i løpet av september du ordne deg slik at noen har nøkkel til din leilighet – EL-installasjon skal inn for å montere utstyr.

Gi beskjed til styret om hvem som har nøkkelen. Hvit postkasse inne til høyre i Duev 5

Parkering

De hvite ”strekene” på parkeringsplassene har fungert etter intensjonen.

NB – det er 1 plass til hver leilighet – mer har vi ikke areal til. Alle får vi besøk av venner og kjente, disse må vi også ha plass til. Styret oppfordrer alle til å være smidig med parkeringen.

Det vil komme skilt som viser hvem de ulike parkeringsområdene er beregnet for.

Styret

Graving på området

Canal Digital har begynt gravingen av nye kabler i forbindelse med oppgraderingen av vårt kabel-TV anlegg. Arbeidet utføres av Sønnico. Om alt går etter planen vil alle beboere ha tilgang til digitale TV-signaler i september. Mer informasjon kommer etterhvert.

Styremøte

Tirsdag 23.august er det styremøte. Saker som ønskes tatt opp må være levert i brevs form i postkassen til styret i Dueveien 5 eller sendt på e-post til borettslagets e-postadresse. En annen mulighet er å sende en melding til styret via denne siden.

Sommerhilsen

 

Styret i Olsgård 2 borettslag ønsker alle sine beboer en riktig god sommer!

Beboerinformasjon juni 2011

Dugnad
Vi vil takke alle for innsatsen i forbindelse med dugnaden i vår – takk til de som deltok på dagen og til de som hadde ryddet tidligere.

Verandagelender
Til de som ikke har tatt styrets oppfordring på alvor om å male verandagelendret
– vi har maling.
Det viser seg at det er behov for flere gelenderkryss og da spesielt hos de som ennå ikke har malt gelendret. Vær så snill, sjekk om du har gelenderkryss med råteskade, gjelder alle. Har du gelenderkryss med skade så legg en lapp i postkassen i Duevegen 5, med hvor mange kryss du trenger. Vi skal skaffe nye så snart det lar deg gjøre (etter ferien!)

Plenklipp
Maria heter den unge damen som klipper plenen hos oss i sommer.

ParkeringVi har malt ”streker” på parkeringsplassene. Det er nå 1 plass til hver leilighet – mer har vi ikke areal til. Tenk deg godt om dersom du går med planer om å anskaffe bil nr 2 !!!
Det vil komme skilt som viser hvem de ulike parkeringsområdene er beregnet for.

Ferie
Før du drar på ferie, husk å stenge hovedstoppekranen.

Styret vil ønske alle en riktig fin sommer.

Styret
Olsgård II

Beboerinformasjon del 2 mai 2011

Dugnad
Det blir ryddedugnad tirsdag 7. juni fra kl 16.30. Hvis det er regnvær denne dagen, blir dugnaden utsatt til torsdag 9. juni.
Det vil, som tidligere, bli satt ut konteinere ved Stærvegen 2, mellom Stærvegen 10-14 og ved Duevegen 5.
Vi må be om at det ikke blir kastet maling/malingsrester, rivningsavfall eller elektriske artikler i konteinerne. Dette må kjøres av den enkelte til Remiks. Hver husstand kan få 6 bonger for levering av avfall gratis ved henvendelse til Remiks.

Verandagelender
Til de som ikke har tatt styret oppfordring om å male verandagelendret – vi har maling.
Legg en lapp i borettslagets postkasse i Duevegen 5 så får du maling.

EL-sjekk
Det er fortsatt for mange som ikke har levert godkjent EL-sjekk.
Skjerp dokker – det har bl.a. med sikkerhet å gjøre.

Parkering
Vi ber om at biler ikke parkeres slik at de sperrer for skiltingen i området.

Gratulerer med dagen!

Styret gratulerer alle beboere i borettslaget og landet forøvrig med dagen i dag!

Fyll dagen med is, pølser og hygge!

Hurra, hurra, hurra!

Beboerinformasjon mai 2011

Styret vil takke for fremmøte på generalforsamlingen 28. april.

Rød lastebil
Vi ber om at eieren av den lille røde lastebilen tar kontakt med styret angående bruk av parkeringsplass.

Branninstruks
Det er utarbeidet branninstruks for Olsgård II borettslag. Instruksen har vært til godkjenning hos
Brannvesenet hvor vi fikk ”skryt”.
Branninstruksen er delt ut til alle og vi ber om at den blir hengt opp på et lett synlig sted i leiligheta.

Brannslukningsapparater
Vi har nå byttet ut de fleste brannslukningsapparatene. Det gjenstår noen apparater, mest på grunn av at beboer er bortreist. Har du ikke fått byttet apparat, send e-post til olsgaard2@online.no eller legg beskjed i borettslagets postkasse, Duevegen 5. (hvit kasse til høyre innenfor døra)

Stuevinduer blokk
Krane Glass er i full sving med å skifte ut de store stuevinduene.

Parkering
Problemet med at beboere fra Myrheim II borettslag parkerer hos oss er tatt opp med styreleder i Myrheim II. Vi håper at alt ordner seg til det beste.

Uteområder
Vi gjentar oppfordringen: borettslaget trenger folk som ønsker å delta i det praktiske arbeidet med å ordne fellesområdene våre. Kontakt Tommy Myrvoll, tlf 91168103, evnt. olsgaard2@online.no

Feiebil
Vi har bestilt feiebil. Den kommer mandag 09. mai kl 09.00
Alle må flytte bilen denne dagen – ta den med på jobb eller parker den i gata.

Olsgård II Borettslag
Styret

Generalforsamling 2011

Styret vil minne om Generalforsamling i morgen 28.04 klokken 18.
Møtet avholdes i hjemmetjenestens lokaler i høyblokka, WC-veien 86.

Viser til tidligere varsel samt allerede utdelt materiale.

Vell møtt!

Påsken 2011

Heisan,

Da er palmesøndagen kommet og med den er påsken innledet. Påsken, tradisjonelt forbundet med skiturer, appelsin og kakao, kan i år bli preget av gummistøvler, paraplyer og en anselig mengde brettspill. Følg med på Yr.no for en forløpende oppdatering på værprognosene for de av oss som skal være i Tromsø i påsken.

Det er ingen høytid uten en liten påminnelse fra styret. Husk:

Med levende lys må man være varlig, det kan fort bli farlig!

Med det på minnet vil styret ønske alle beboere en riktig god påske!

Utskiftning av brannslukkere, del 2

På torsdag 14. april vil resterende brannslukkere skiftes ut. Dette gjelder de i Stærveien og Dueveien 3 som ennå ikke har fått samt Dueveien 3, 5 og 7 – 21.

Vi kommer mellom klokken 18 og 20. Ha ditt gamle apparat klart!

Utskiftning av brannslukkere

Minner om utskiftning av brannslukkere i utvalgte leiligheter i morgen ettermiddag. Viser til utdelt skriv som er tilgjengelig for aktuelle leiligheter.

Styret

Beboerinformasjon mars 2011

Beboerinformasjon mars 2011, nr 2

Vann-sjekk

Vi har nå fått kopi fra TBBL av vannsjekk for ALLE leilighetene. Med akk, det går dårlig med å få de resterende EL-sjekker fra beboerne. Den siste uka har vi fått inn kun et skjema.

Brannslukningsapparater

Vi har fått nye brannslukningsapparater til alle leilighetene. Gammelt apparat vil bli byttet ut med nytt i løpet av kort tid.

Stuevinduer blokk

Krane Glass har skiftet et stort stuevindu – en prøve. Vi venter nå på en dato for det videre arbeidet. Vi kommer tilbake med mer eksakt tid når vi får beskjed fra Krane.

Parkering

Vinteren går forhåpentligvis mot slutten. YR melder regne fra fredag og utover neste uke – uke 14. Med de snømengder vi har er det begrenset plass til parkering. Vi får parkere så smidig som mulig de neste dagene slik at vi slipper å kjøre vekk snø – det blir fort 30 – 40 tusen ekstra.

Uteområder

Vi gjentar oppfordringen fra sist. Borettslaget trenger folk med ideer om hva vi kan gjøre med fellesområdene. Kontakt Tommy Myrvoll, bruk kontaktskjemaet.

Generalforsamling

Ny innkalling kommer.
Ny generalforsamling er satt til 28.04.2011

Hilsen styret

Utsettelse av Generalforsamling 2011

Grunnet svikt i formelle rutiner, er generalforsamlingen i morgen, 23, mars, nødt til å utsettes. Styret beklager dette på det sterkeste. Ny dato for generalforsamling i Olsgård 2 borettslag vil bli annonsert så snart som mulig.

Uteområder

Det var på generalforsamlingen i 2010 bestemt at uteområdene i vårt borettslag skal utbedres. Av ting som må / bør gjøres og som blir for mye arbeid for en kveld med dugnad, er følgende (i tilfeldig rekkefølge);

Fjerne lekestativ utenfor Dueveien 3
Dette lekestativet er veldig lite brukt. Vedlikehold av dette ansees av styret som en dårlig investering. Om mulig omplasseres lekestativet til området mellom blokkene i Dueveien og Stærveien. Håpet da er at det brukes mer. Om ikke dette er en god løsning, vil det kasseres.
Oppgradere / pusse opp lekestativ ved Dueveien 5
Dette lekestativet brukes i større grad av barn i vårt borettslag og tilsluttende borettslag. Man må blant annet skrape vekk gammel maling og male på ny, skifte noen rustne skruer, sjekke at alt sitter fast og ikke er en fare for barn samt se på muligheten for få lagt godkjent underlag.
Utbedre grøntområder ved parkeringsplasser
Ugress herjer ved våre parkeringsplasser ved Stærveien 2 / Dueveien 1 og Dueveien 5. Styret ønsker at disse områdene gjøres penere på en billig og varig måte. Man ønsker en beplanting som vokser opp år etter år og hvor vedlikeholdsbehovet er minimalt

Til alle punktene over trenges det bidrag fra frivillige. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Personer med «grønne fingre» oppfordres spesielt til å melde sin interesse da slik kunnskap er tilnærmet fraværende i styret. Dette arbeidet bør starte så tidlige som mulig på våren og planleggingen enda tidligere. Meld din interesse ved å kontakte styret eller legg igjen forslag til ting vi kan gjøre her.

Beboerinformasjon mars 2011

Inventar

Styret vil gjøre oppmerksom på at det er kommet nye regler ved salg av bolig og hva som skal følge med boligen.

Som eksempel kan det nevnes at alle hvitevarer som er i boligen under visning skal følge med i salget. Skal du ta med det noe så må det være oppført i prospektet. Les mer her.

EL-sjekk

Det går dårlig med de resterende EL-sjekker. De siste ukene har vi fått inn kun 2 skjemaer.

Det virker som om enkelte andelseiere ikke tar sikkerheten alvorlig.

Brannslukningsapparater

Alle brannslukningsapparatene vi har må skiftes ut. Nye er bestilt, og info om bytting kommer senere.

Stuevinduer blokk

Fra Krane Glass får vi opplyst at de tar sikte på å være ferdig med arbeidet til påske.

Vi kommer tilbake med mer eksakt tid når vi får beskjed fra Krane.

Parkering

Vi har kun en parkerings plass til hver leilighet.  Vi oppfordrer alle til å være litt ”intim” så en unngår å ta to plasser.

Og en ting til – kan de som har ”gamle” avskiltede biler fjerne disse.

Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen oppfordrer om å komme med forslag.

Se utsendt Beboerinformasjon mars 2011 for kontaktinformasjon.

Uteområder

Vi trenger folk med ”grønne fingre” for å pynte på fellesområdene. Hjelp og ideer mottas med stor takk. Benytt gjerne dette kontaktskjemaet.

Generalforsamling 2011

Olsgård II borettslag

Varsel om generalforsamling

Ihht. lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om generalforsamling i
Olsgård II borettslag.

Dato for møte: 28. april kl. 1800 (opprinnelig 23. mars 2011 kl. 1800)

Sted: Hjemmetjenestens lokale i Høyblokka

Frist for innmelding av saker: 25. februar 2011.
Sendes til Olsgård II Borettslag, Duevn. 5, 9015 Tromsø.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling.

Egen innkalling med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen.

Med hilsen
Olsgård II borettslag
Styret

Delt ut 15.02.11 (redigert april 2011)

Arbeid med våtrom

De av dere som har planer om å gjøre arbeid på våtrom, har det kommet nye regler man må forholde seg til. Man kan lese mer om dette om man går på denne siden. Videre finnes det to dokumenter som omhandler temaet her.

Beboerinformasjon Januar 2011

Godt nyttår alle sammen!

Vedlikehold våtrom
Fra 1. juli 2010 ble det innført tydeligere krav til søknad og bruk av kvalifiserte foretak for søknad, prosjektering og utførelse av tiltak i våtrom. Mindre tiltak er ikke søknadspliktig.
Kort kan en si: at alt arbeid som lager hull i membran på våtrom er søknadspliktig. Les mer om dette på denne siden.

EL-sjekk
El-sjekken er det heller dårlig med. Vi har mottatt 4 godkjente skjema etter forrige info.
For de som mangler godkjent EL-sjekk kan vi informere om at EL-installasjon har vært i kontakt med Elkontrollen i Troms. Vi avventer resultat derfra.

Strømavtale.
Den strømavtalen som TBBL hadde forhandlet frem med Troms Kraft opphørte i starten av 2010. TBBL vil ikke forhandle om noen ny avtale. Den avtalen som er i dag er spottpris minus 0,9 øre.
Det er derfor opp til enhver om en vil ut på det fri markedet og kjøpe strøm, husk bare at linjeleie belastes fra Troms kraft.

Stuevinduer blokk.
På siste generalforsamling ble det vedtatt vedlikehold av de store stuevinduene i blokkleilighetene. Vi har innhentet tilbud fra flere glassfirma og ut fra det valgte styret å takke ’’ja’’ til tilbudet fra Krane Glass. Arbeid vil bli utført i løpet av kort tid – før påske ?
Vi kommer tilbake med mer eksakt tid når vi får beskjed fra Krane.

Rensing bunnledninger
VVS24 har renset bunnledningene i blokkene – rekkehus gjenstår.
De fleste ledningene er ok, men utenfor Duevn 5 er det et stort hull i underkant av ledningen.
Dette vil VVS24 utbedre.

Parkering.
Vi har kun en parkerings plass til hver leilighet. Vi oppfordrer alle til å være litt ”intim” så en unngår å ta to plasser.

Økning husleie.
Fra 2011 økte husleia med ca 2 %. Mulig denne % burde vært litt høyere for å dekke inn prisstigningen? Av de større utgiftene vi har er vann og avløp +3.4% og renovasjon 5%. Vi har ’’penger på bok’’ som vi ikke må forringe verdien av. Disse pengene skal vi benyttet til vedlikehold. Vi må ikke benytte de til drift for da er vi ute og kjører om ikke lang tid.
Fra TBBL/banken fikk vi oppfordring om å ta hensyn til event renteøkning i 2011. Vi kan informere om at rentebelastningen for 2011 vil bli om lag 140.000,00 høyre enn den var i 2010.

Arbeid som er utført høsten 2010
Asfaltering:
– søppelskur
– parkeringsplass Stærvn 2
– Avkjørsel Stærvn
– Snarvei Stærvn – Duevn 5
– Utenfor inngang Duevn 5
Etterarbeid maling rekkehus
Rengjøring Røykpiper
El-sjekk
Vannsjekk
Tetting/fuging rundt viftene på takhatter.
Tetting de øverste verandaene Stær 2
Utbedring av drypp-problemer Stærvegen
Røykpipehatter rekkehus
Reparasjon av tak etter stormen – Stærvn 2
Innhenting av tilbud for skifte av vindusglass – storvindu blokk
Nye kjellervindu rekk – Duevegen
Renset bunnledninger blokk – rekke gjenstår

Oppusning av våtrom

Om du går med planer om å pusse opp våtrom i din boenhet, sjekk denne siden. Det er innført nye regler og forskrifter når det kommer til arbeide på våtrom.

Soldagen

Sol

Sol sol, kom igjen.
Solen er min beste venn.
Vekk med skyer, paraplyer.
Hold nå opp å regne.

Sol sol, kom igjen.
Solen er min beste venn.
Varm meg her, og varm meg der,
og varm meg alle steder.

Beboerinformasjon desember 2010

Møte med IF/TBBL
06. desember var styreleder på møte med representanter fra IF og TBBL. Temaet var resultatet av el- og vannsjekkene som er utført i borettslaget og årspremie for 2011. Med alle godkjent får vi 10 % rabatt på forsikringen for hver av sjekkene. Vannskjekken ser ut til å komme i mål til nyttår, men akk, El-sjekken er det heller dårlig med. Her har vi frist til 14. januar for innlevering.
IF anbefalte oss å legge inn en merknad i forsikringsregistret for leiligheter som mangler godkjent el-sjekk. Skulle en ”merket” leilighet få skade som kan skyldes manglende el-sjekk vil de få avkortet dekning.
Mannen fra IF og også TBBL mente vi ikke var strenge nok mot de som ikke holdt leiligheten i forsvarlig stand. De ba oss ta kontakt med advokat for å få en klargjøring av hva/hvordan vi skal gå frem ved eventuell oppsigelse av boforhold.

Røykvarsler.
1. desember var røykvarslerens dag – da skal batteriet skiftes. EL- sjekken avdekket at det var mange leiligheter hvor batteriet var ”dødt” og sågar var det flere som ikke hadde varsler.
Trodde at slikt enkelt utstyr var obligatorisk hos alle.

Stuevinduer blokk.
På siste generalforsamling ble det vedtatt å vedlikeholde de store stuevinduene i blokkleilighetene. Fagfolk mener det er nok å skifte glass, karmene er ok.
Vi vil komme tilbake med mer info når dette arbeidet skal utføres.

Parkering.
Vi har kun en parkerings plass til hver leilighet. Vi oppfordrer alle til å være litt ”intim” med naboen – unngå å ta to plasser når du parkerer.

Julefeiring
Vi må få oppfordre alle til å være forsiktig med julelysene – det er så snart gjort.

Styret vi ønske alle ei riktig god jul og et godt nytt år.

Olsgård II Borettslag
Styre

Luciadagen

Snart er det den tiden av året igjen hvor de hvite lakene skal finnes frem og kles på, lussekatter fortæres med glupsk apetitt og hodet pyntes med en lyskrans. Det er tid for Luciadagen.

Så, heng på og syng med…

Santa Lucia

Svart senker natten seg
i stall og stuer.
Solen har gått sin vei.
Skyggene truer.
Inn i vårt mørke hus
stiger med tente lys
Santa Lucia, Santa Lucia!

Natten er mørk og stum.
Med ett det suser
i alle tyste rom
som vinger bruser.
Se på vår terskel står
hvitkledd med lys i hår
Santa Lucia, Santa Lucia

Beboerinformasjon november 2010

Så kom den, vinteren som vi er så vant med. For de som er glad i å gå på ski kan lysløypa anbefales – ikke mye snø, men det går!

Det nærmer seg den perioden av året da det oppstår flest branner her i landet.
EL-sjekken som nettopp er tatt har avdekket at dessverre er andelseiere som ikke har røykvarslere som fungerer, noen har ikke røykvarsler i det hele tatt. Vi må få be om de som ikke har røykvarsler anskaffe dette og at alle tar en sjekk på at varslerne er OK.

EL-sjekk.
Vi har nå fått papirene fra EL-sjekken. Det er dessverre en del andelseiere som ikke tar sikkerheten særlig alvorlig. Vi må oppfordre de som har fått anmerkning(er) om å utbedre disse snarest. Få elektrikeren som ordner mangelen til å kvittere på skjemaet som du har fått. Leverer kvittert skjema til borettslaget så vi får registrert OK på din leilighet. Du får skjemaet i retur etter at vi har tatt kopi.
Og så til dere som har alt i orden – tusen takk!

Vannsjekk.
Vannsjekken håndteres av TBBL. Har du fått anmerkning så få det utbedret snarest mulig.
Vi ’’maser’’ en del om disse sjekkene, men faktum er at vi får en sikrere hverdag når alt er i orden og ikke minst så oppnår vi rabatt på forsikringen de neste 4 årene når vi kan forevise
at alle er OK.

Røykpipen.
Vi har fått rapporten fra Vakumkjempen etter rensingen av røykpipene. Etter rensingen ser pipene i grunnen bra ut til å være 40 år. Det viser seg at det er noen andelseiere som har røykrør fra ovn, som ikke er forskriftsmessig montert. Disse andelseierne vil bli skriftlig kontaktet for utbedring. Vi må be om at montering av ovn kun skal utføres av autoriserte personer. Det har med brannsikkerhet å gjøre.

Sotluker.
Flytting av sotluker fra bod til fellesgang er blitt forsinket pga sykdom.

Ligningsverdi av bolig
Er du blant de som ikke har sendt inn målene for din bolig – gjør det nå. Har du behov for hjelp med oppmålingen, så kan TBBL Teknisk gjøre dette for kr. 1000,- inkl. mva. Dette må dekkes av den enkelte beboer. TBBL Teknisk kan kontaktes på e-post post@tbbl.no eller telefon 77 60 32 00.

Til slutt vil vi ønske alle en trivelig mørketid og bruk refleks!

Hilsen fra styret i Olsgård II

El-sjekk i blokkleilighetene

Nå skal det gjennomføres EL-sjekk i blokkleilighetene. Dette arbeidet utføres av El-installasjon, samme firma som har skiftet ut sikringsskap i borettslaget. Denne el-sjekken er nødvendig både for sikkerheten til lagets beboere og for å holde våre fellesutgifter nede

I denne sammenheng er styret interessert i å få vite om det er noen som ikke har hatt fått utført el-sjekk av nevnte firma.

Om El-installasjon ikke har vært å gjennomført el-sjekk hos deg innen utgangen av uke 44, ønskes det at du kontakter styret. Dette kan skje ved å legge en beskjed i styrets postkasse i Dueveien 5, ringer borettslagets telefon eller sender en e-post. Se denne siden for kontaktinformasjon.

Energimerking av bolig

Fra 1. juli er det lovbestemt at alle boliger over 50 kvardratmeter som selges eller leies ut skal energimerkes. Det vil si alle boenheter i borettslaget bortsett fra to-reomsleilighetene. Dette er noe som TBBL kan bistå med. Gå til dokumenter og åpne skjemaet som heter Energimerking. Skriv dette ut, fyll inn ønsket informasjon og send det til adressen under.

TBBL
GRØNNEGATA 58-60
Postboks 6156
9291 Tromsø

Et annet alternativ er å sende en e-post til TBBL med samme informasjon som de ønsker i nevnte skjema.

Arbeid på takene til rekkehusene

Heisan,

Da har Blikkenslager Tom Dreyer A/S begynt arbeidet med å utbedre pipehattene på rekkehusene i borettslaget. Dette er årsaken til de stilasene som er satt opp.

Elektrisk arbeid

Heisan,

Styret vil gjerne ha tilbakemelding fra beboere som ikke har fått skiftet sikringsskap. Dette er et arbeide som styret hadde forventet skulle være ferdig, men hvor det er ting som tyder på at slik er det ikke. Når det gjelder el-sjekk, vet styret at det ikke er gjort i blokkleilighetene. Om dette er tilfellet for enkelte rekkehus, ønsker styret tilbakemelding om også dette. Se denne siden for måter å kontakte styret.

Beboerinformasjon oktober 2010

Dagene blir kortere og den første snøen har kommet – det er i grunnen normalt for oktober.

Blomster.
Styret vil gi en ros til alle de som planter og steller blomster ute. Vi vil i år spesielt berømme de i 1. etg i Stærvegen 2 – de har i år borettslagets fineste.

Røykpipene.
Vakumkjempen er nå ferdig med ”suging” av sot i pipene.
Det neste som skal skje er at sotlukene skal flyttes slik at de vender ut mot kjellergang. Dette arbeidet vil bli utført av Tromsø varmeservice.

Veranda i Stærvegen 2.
Nå er begge de øverste verandaene TETTET.
Det er også foretatt fuktmålinger av vegg i etasjene under.

Oppmåling av bolig
Fredag 15. oktober er fristen for oppmåling og innrapportering av størrelse og byggeår for din leilighetene. På prospektet fra da du kjøpte leilighet, finner du byggeår. Blokkene og rekkehusene ble bygget i perioden 1970 – 75.

Pipehatter rekkehus
Etter mye om og men er endelig arbeidet med skifting av ’’hatter’’ for avlufting og røykpiper på rekkehusene. Blikkenslager Tom Dreyer AS har oppdraget.

Hilsen fra styret i Olsgård II

El-sjekk

El-installasjon vil i løpet av neste uke, uke 41, ta kontakt med de boenheter som ikke har fått nytt innhold i sikkringsskapet sitt eller fått kontrollert det elektriske anlegget – EL-sjekk.

Håpet er at alt dette skal være gjennomført i oktober slik at eventuelle mangler kan utbedres innen
01. desember. Dette for at vi ( borettslaget ) skal oppnå 10% reduksjon i forsikringsutgifter de neste 4 år. Se for øvrig brev fra TBBL om vannsjekk, prinsippet er det samme.

Mer om ny ligningsverdi på bolig

Som nevnt i Beboerinformasjon september 2010 er TBBL behjelpelig med å måle opp rekkehus og leiligheter i borettslag. Les mer om hvorfor dette er nødvendig også i borettslag her.

Beboerinformasjon september 2010

Det ble liksom aldri sommer hos oss i år. Optimister som vi er får vi håpe på bedre dager til neste sommer.

Røykpipene.
Vakumkjempen er nå ferdig med ”suging” av sot i pipene. Vi skal etter hvert få rapport fra de med oversikt over hvem som må rette opp sitt ildsted. Det er noen som har røykrør fra ovnen som er satt inn uten ”stopper” slik at det stikker for langt inn i pipa. Disse vil bli kontaktet av feier/borettslag for å rette opp dette.

Veranda i Stærvegen 2.
Byggmester Nyskog har nå laget nytt TETT dekke på verandaen i Stærvegen 2, 4 etg, venstre.
De vil også gjøre samme jobben på høyre side.

Plen
Plenen foran blokkene som ble lagt ny etter gravearbeidet har ikke blitt slik vi håpet. Vi har vært i kontaktet med Vann og avløp, men de vil ikke gjøre noe i år. De vil vente til neste sommer for å se om det blir bedre da – dersom ikke vil vi få sådd i på nytt.

Parkering
Etter flytting av søppelskuret i fjor har vi en parkeringsplass til hver leilighet.
Når det gjelder parkering må vi be om at det IKKE parkeres ved inngangsdørene. Det er soverom like ved/over og vi ber om at det tas hensyn. Vi anmoder om at det ikke kjøres foran inngangsdørene om kvelden og natten. En generell regel er at det skal være ”stille” mellom 23.00 – 07.00. Prøv også å begrense kjøringen på dagtid da vi har mange beboere som skal sove på formiddagen.

Radon
For vel et år tilbake var det mye snakk om radon i boliger, spesielt på Kvaløya. Vi har det siste året foretatt radonmåling i 2 rekkehusleiligheter.
Resultatene viser at radonverdiene ligger godt under maksimumsgrensen som har en verdi på 200 Bq/m3.

Ligningsverdi av bolig, les mer her
Viser til brev fra Skatteetaten angående oppmåling av bolig. Hvis noen har behov for hjelp med oppmålingen, så kan TBBL Teknisk gjøre dette for kr. 1000,- inkl. mva. Dette må dekkes av den enkelte beboer. TBBL Teknisk kan kontaktes på e-post post@tbbl.no eller telefon 77 60 32 00.

Vi får håpe på fine høstdager, kanskje blir det tid til en liten tyttebærtur.

Hilsen fra styret i Olsgård II

Endring av tidspunkt for styremøte

Neste styremøte blir tirsdag 14. september og ikke 15. september som tidligere annonsert. Se denne siden om det er noen saker du ønsker at styret skal behandle.

BRA, S-rom og P-rom

Nå skal alle eiere av bolig, også oss i borettslag, innrapportere boligens areal til skattemyndighetene. Skatteetaten har laget en kortfattet beskrivelse av hvordan dette gjøres. Den kan du finne her. Les gjerne også denne artikkelen hos Dine Penger.

Beboerinformasjon august 2010

Vi håper alle har hatt en bra sommer selv om det nord-norske været ikke har vært det beste.

Tilbake til virkeligheten – litt info om hva vi driver med.

– Lekkasje verandaer blokk
Det arbeides nå med å få ei løsning på lekkasjen fra verandaene i blokk. Byggmester Fredrik Nyskog og Hugo K. Elverland, Byggtakst nord as er i gang i Stærvegen 2.

– Lekkasje verandaer rekke
Det har ikke lyktes oss å få ordnet med lekkasjen fra verandaene i rekkehus. Roar slit med å få firmaet Swenche & Sønn på banen.

– Oppretting maling rekke
Swenche & Sønn skal i høst gjøre litt oppretting av malingsarbeidet på rekkehusene.

– Rense røykpiper
Firmaet Vacumkjempen har denne uka fotografert røykpipene i rekke og blokk. Det avdekket en del skader/mangler. De vil i samarbeid med feier gjøre det som er nødvendig for å få oppdater sotpipene.

– Branninstruks
Vi arbeider med å få i orden en enkel og lettfattet branninstruks – hva skal vi gjøre dersom det skulle begynne å brenne og ikke minst: hvor skal vi samles.

– Hjemmeside
Borettslaget har fått egen hjemmeside – Tommy har laget: http://www.olsgård2.no

– EL- og vannsjekk
Det vil i løpet av september og oktober bli foretatt sjekk av alle leilighetene samt skifte av sikringsskap i rekkehus. Denne gangen SKAL alle ha godkjente sjekker.

– Asfalt
Sandnes, han som rydder snø, skal ordne med manglende asfaltering – i søppelskuret og der det ble flyttet fra – avkjørselen i Stærvegen – snarveien ved lekeplassen og foran Duevegen 5.

– Røykpipehatter rekke
Rekkehusene vil få nye røykpipehatter.

Hilsen fra Styret i Olsgård II
24.08.10

Rengjøring av røykpiper

Generalforsamlingsvetak sak 12.
Rengjøring av røykpiper.

Uke 32 vil folk fra firmaet Vakumkjempen foreta filming og kontroll av alle røykpipene i borettslaget.

Der hvor det er behov for rengjøring/suging av sot vil dette arbeidet bli foretatt i uke 33 – 34.
Dette krever at alle ildsteder må tapes igjen for å unngå sot i leilighetene.
Vi har avtalt med Vakumkjempen at de skal foreta denne tapingen på ettermiddagstid kvelden før de skal ’suge’, dette for at da er de fleste hjemme.

Vi vil komme tilbake med datoer over hvilke ettermiddager Vakumkjempen MÅ ha tilgang til din leilighet.

Er du ikke til stede på oppsatt dato, når den kommer, må du sørge for at noen har nøkkel til din leilighet.
Gjør gjerne avtale om dette med noen i styret – eller gi beskjed om hvem som har din nøkkel.

Med hilsen

Olsgård II borettslag
08. august 2010

Hei

Nå er hjemmesiden til vårt borettslag endelig tilgjengelig!

Foreløpig er alle funksjoner og sider ikke implementert, men dette vil skje fortløpende.